Rätten till kultur behöver skyddas av lagstiftning 

Principerna för det fria och levande kulturlivets utförande och offentliga finansiering utmanas på flera håll i landet av politiker på kommunal nivå. Exemplen visar att kulturen behöver skyddas genom stärkt lagstiftning, för att inte falla offer för populism och politisk klåfingrighet. Med start idag samlas 17 kulturorganisationer bakom initiativet 1000 dagar kultur för att åstadkomma en förändring.

I en gemensam debattartikel införd i Dagens nyheter idag (16 december 2019) går 17 kulturorganisationer och institutioner ut och kräver ett starkare lagskydd för att säkerställa att den offentligt finansierade kulturen ska stå fri från direkt politisk påverkan och inte blir ett ideologiskt verktyg för rådande makt.

– Det är orimligt att se den här utvecklingen utan agera. Vi har inte tidigare sett behov av en stärkt lagstiftning på kulturområdet, men när politiker använder kulturen som en hammare för att forma deras idealsamhälle så kommer allt i en ny dager. Det är dags för Sverige att få en kulturlag som både slår fast konstens frihet och det offentligas ansvar för att det ska finnas kultur i hela landet. Och det måste ske innan nästa val, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

I debattartikeln ställs krav på regeringen att tillsätta en utredning som undersöker hur kulturen kan få samma dignitet som bostad, utbildning, social omsorg och övriga grundläggande rättigheter i lagen.

För att sätta ljus på frågan har de 17 organisationerna, på initiativ av Riksteatern, samlats bakom kampanjen 1000 dagar kultur. Tillsammans kommer de att genomföra kulturaktiviteter varje dag under de 1000 dagar som återstår fram till nästa val. Den röda tråden är att visa på kulturens roll för en livskraftig demokrati. Kampanjen inleds idag 16 december.

De 17 kulturorganisationer och institutioner som ställt sig bakom initiativet är:

Cirkus Cirkör
Dansens Hus
Fasching
Folkets Hus och Parker
Folkoperan
Fryshuset
Göteborgs Stadsteater
Kulturhuset Stadsteatern
Länsteatrarna i Sverige
Malmö Stadsteater
Mångkulturellt Centrum
Riksteatern
Scenkonst Öst
Svenska Filminstitutet
Unga Klara
Uppsala Stadsteater
Västerbottensteatern

Läs debattartikeln här 

Läs mer om 1000 dagar kultur på kampanjsidan 1000dagarkultur.se

 

Foto: Alexander Farnsworth