En självklarhet att säga nej

Folkets Hus och Parker är en idéburen riksorganisation och folkrörelse vars värdegrund utgår från allas lika värde. Våra Folkets Hus och Folkets Parker bestämmer själva vilka som hyr deras lokaler. För vår folkrörelse är det självklart att säga nej när rasistiska, exkluderande och icke-demokratiska organisationer försöker hyra och använda våra mötesplatser.

Nyligen skrev över 200 forskare på ett upprop mot att Sverigedemokraterna bjudits in av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet för att föreläsa. De ansåg det vara ytterst problematiskt eftersom partiet har sina rötter i nazismen, vill begränsa forskningens frihet och driver en politik som går emot människors lika värde, vilket inte är förenligt med universitets värdegrund. Kring detta blev det stor uppmärksamhet och många av de som undertecknat uppropet blev hotade och trakasserade.

Vi är flera som känner igen oss. Efter Bokmässan 2016 var det många som undertecknade ett upprop för bojkott av Bokmässan om de återigen tänkte låta den högerextrema tidskriften Nya tider få hyra en monterplats. Efter stora ekonomiska förluster, på grund av att många valde att inte delta så länge denna tidskrift med nära band till den nazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) tilläts att vara på plats, ändrade sig mässan och sade nej till deras medverkan. Den hatiska svansen var noggranna att i sociala medier, via mejl och på andra sätt att attackera oss som drev frågan om bojkott.

Folkets Hus och Parker antog redan 2014 en lokaluthyrningspolicy. I den slår vi tydligt fast att vi säger nej till rasistiska, exkluderande och icke-demokratiska rörelser. Det är en rekommendation till våra medlemmar, som i slutänden är de som själva bestämmer över vilka som ska hyra deras lokaler. För oss är det en ryggradsreflex att säga nej till dessa typer av aktörer som inte står bakom alla människors lika värde och som sprider hot och hat mot andra grupper i samhället.

Våra Folkets Hus och
folkparker är verkligen
öppna för alla

För att vara säkra på att vi inte bryter några lagar när vi säger nej till vissa organisationer, lät vi juristen Stellan Gärde göra en utredning. I den slås fast att vi och våra medlemmar, som är privata organisationer och äger våra egna fastigheter, bestämmer själva till vem vi vill hyra ut lokalerna. Att utifrån grundlagen samt FN-överenskommelser om allas lika värde säga nej till icke-demokratiska och rasistiska organisationer kan inte rättsligen betraktas som diskriminering.

Det är dock viktigt att påminna sig om att våra Folkets Hus och folkparker verkligen är öppna för alla. Som privatpersoner är alla välkomna till de aktiviteter som erbjuds i våra lokaler. Vi frågar inte vilka politiska uppfattningar någon har, utan så länge man håller sig till lag och ordning på platsen och uppför sig enligt sunt förnuft är man varmt välkommen. Vi vill gärna se spänstiga debatter mellan människor med olika uppfattningar i våra hus. Men vi förbehåller oss rätten att säga nej när grupper, organisationer och rörelser som inte värderar alla människor lika vill använda våra lokaler. Arbetarrörelsen byggde sina föreningsdrivna lokaler för att stärka demokratin genom att göra det möjligt för alla oavsett klass att känna egenmakt och utifrån kultur, kunskap och bildning ta plats i samhället – inte för att fascister och nazister skulle kunna organisera sig och växa på demokratins bekostnad.

För oss är det därför en självklarhet att säga nej, nu och i fortsättningen, trots de hot och hat vi utsätts för.

Signatur Calle Nathanson

 Foto: Nadine Shaabana


 

Inlägget är en del av Folkets Hus och Parkers nyhetsbrev.
Starta en prenumeration här