Folketshusföreningar delar på drygt sju miljoner till ungdomsprojekt

Boverket har nu beslutat om årets bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. 17,6 miljoner kronor kommer att fördelas på 17 projekt. Åtta medlemsföreningar i Folkets Hus och Parker får dela på sammanlagt 7 432 000 kronor.

Viktiga faktorer vid fördelningen av stödet har varit att prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och lokaler med ett tydligt syfte att utveckla ungdomsverksamhet.

– Folkets Hus och andra nya medborgardrivna mötesplatser i landets förortsområden, spelar en viktig roll för att bygga tillit och förtroende, där det i dag saknas. Det här beskedet är en viktig bekräftelse för de berörda föreningarna, även om vi önskat att det totala anslaget räckt till långt flera, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

I höstens budgetproposition aviserade regeringen en framtida större neddragning av stödet till allmänna samlingslokaler, trots att behovet av utvecklingspengar idag är mångdubbelt högre än det anslag Boverket har att fördela. Totalt kunde 17,6 miljoner kronor fördelas på 17 olika projekt, medan den sammanlagda volymen på alla 57 inlämnade ansökningar uppgick till 60 miljoner kronor.

– För att fortsätta skapa fler mötesplatser i områden där det behövs som mest, krävs mer pengar framöver, inte mindre, konstaterar Calle Nathanson.

Medlemsföreningar som fått stöd är:
Mellanstadens Folkets Hus, Karlskrona, Blekinge län, 457 000 kronor
Folkets Hus Nyhammar, Ludvika, Dalarnas län, 750 000 kronor
Fisksätra Folkets Hus, Nacka, Stockholms län, 1 350 000 kronor
Folkets Husby, Stockholm, Stockholms län, 900 000 kronor
Rinkeby Folkets Hus, Stockholm, Stockholms län, 1 500 000 kronor
Nya Rågsveds Folkets Hus, Stockholm, Stockholms län, 525 000 kronor
Bredsands Folkets Hus, Sundsvall Västernorrlands län, 650 000 kronor
Navet i Bergsjön, Göteborg, Västra Götalands län, 1 300 000 kronor

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker har också beviljats 1 650 000 kronor för det fortsatt arbetet att stödja nya mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden.

LÄS MER PÅ BOVERKETS WEBBSIDA