Ökat stöd till biografer i regeringens budget

I vårändringsbudgeten som regeringen presenterar idag genomförs en satsning om 15 miljoner kronor för att stärka stödet till mindre biografer och filmfestivaler. Detta stöd kommer att fördelas av Svenska Filminstitutet, det kan till exempel handla om ett förstärkt stöd till aktörer som bidrar till en levande filmkultur i hela landet.

– Små biografer runt om i landet har drabbats hårt på grund av momshöjningen för biografer, en del har till om med tvingats lägga ned. Det utökade stödet om 15 miljoner kronor kan förhoppningsvis innebära viss kompensation. Men en filmpolitik som leder till att föreningsdrivna biografer tvingas lägga ned är inte att värna kulturlivet eller ideella krafter som kämpar för att tillgängliggöra film på bio, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Åren 2016 till 2019 har regeringen ökat stödet med 25 miljoner kronor per år för att kompensera för momshöjningen.

– Det är viktigt att denna satsning för att kompensera för momshöjningen blir permanent. Menar kulturmininstern och regeringen allvar med att de vill att det ska finnas biografer i hela landet måste detta stöd bli kvar, fortsätter Calle Nathanson.

Här finns ett reportage från Sveriges Radios program Kulturnytt som berättar om hur små biografer påverkas av momshöjningen, från februari 2018.