Nya mötesplatser – lokalt demokratiarbete

Det finns stora behov av nya medborgardrivna mötesplatser. Idag saknas mötesplatser på många platser, inte minst i socio-ekonomiskt utsatta områden. Folkets Hus och Parkers arbete att skapa nya mötesplatser har pågått i tre år och resulterat i att flera medborgardrivna mötesplatser tillkommit.

För två år sedan släppte Folkets Hus och Parker rapporten Nya mötesplatser – Kartläggning av möjligheterna att skapa nya medborgardrivna kultur- och samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige vid ett fullsatt seminarium i Almedalen. Genom att ställa upp tre kriterier – behov, vilja och förutsättningar – kunde vi presentera ett tjugotal platser där vi ser att det finns goda förutsättningar att skapa nya mötesplatser.

Idag driver vi sex processer – i Husby, Rinkeby och Skärholmen i Stockholm, Vivalla i Örebro, Tjärna Ängar i Borlänge och Kungsmarken i Karlskrona. Vi har två processledare – Jocke Kellokumpu och Jennie Dielemans – som tillsammans med de lokala nybildade föreningarna leder det sociala mobiliseringsarbetet. När vi går in i en process så ställer riksorganisationen sina olika kompetenser till förfogande för att stärka och stötta arbetet med den nya mötesplatsen. Det kan handla om frågor som rör fastigheter, arbetsrätt, ekonomi och inte minst kulturproduktioner och arrangörskunskap. Allt detta kan vi inom Folkets Hus och Parker.

Den metod vi valt att arbeta med för att förankra processen med att skapa en ny mötesplats är IOP eller Idéburet offentligt partnerskap. Det går ut på att berörda parter – den lokala föreningen, kommunen, ett fastighetsbolag och riksorganisationen Folkets Hus och Parker – tecknar en avsiktsförklaring som säger att vi tillsammans utifrån våra givna förutsättningar och kompetenser ska verka för att en ny medborgardriven mötesplats bildas. Vare sig mer eller mindre. Jag vill mena att det är just enkelheten i avsiktsförklaringen som varit dess framgångsfaktor.

Det finns mycket kraft i dessa demokratiarbeten! Något som till exempel processen att skapa den nya föreningen i Folkets Husby vittnar om. Det är många som bär på drömmar om förändring och samhällsförbättring som  kan förverkligas i en medborgardriven mötesplats. Folkets Hus och Parker skapar förutsättningar för att drömmar ska bli upfyllda.

Calle Nathanson

vd, Folkets Hus och Parker

Här kan du läsa senaste Nyhetsbrevet.