Folkets Hus och Parker i Almedalen 2017

I år har Folkets Hus och Parker valt att inte arrangera egna seminarier under Almedalsveckan. Dock medverkar vd Calle Nathanson och i tre seminarier måndag 3 juli där han representerar Folkets Hus och Parker. Vid dessa seminarier diskuteras bland annat frågor som yttrandefrihet, om folkrörelserna är representativa eller ej och om hur medborgarna ska få mer inflytande över kulturpolitiken.

  • Yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv – två år senare

För två år sedan lyfte Sveriges kulturmyndigheter tillsammans frågor om yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv. Vad har hänt sen sist? Hur hanterar kulturinstitutioner frågorna idag?

Medverkande: Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, Sverker Härd, direktör, Myndigheten för kulturanalys.

När: måndag 3 juli klockan 10.10-10.40

Var: Länsstyrelsens trädgård

Arrangörer: Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Länsstyrelsen, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Riksteatern och Svenska Filminstitutet.

  • Samförstånd eller motstånd – vägen mot jämlika folkrörelser

De traditionella folkrörelserna står inför en stor utmaning. Många etablerade folkrörelser är inte representativa och saknar en relation till nya sociala rörelser. Det riskerar leda till motstånd snarare än samförstånd. Hur skapar vi hållbara samarbeten och jämlika folkrörelser?

Medverkande: Lewend Tasin, Rådet av Enade Kreoler, Helén Pettersson, förbundsordförande, ABF och Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Moderator, Behrang Miri, ABF

När: måndag 3 juli, klockan 11.30-12.00

Var: Cramérgatan, H303

Arrangör: ABF.

  • En kulturpolitik närmare medborgaren – vad hände?

Kultursamverkansmodellen har som mål att föra människor närmare kulturpolitiken. Genom samråd ska civilsamhällets inflytande över kulturens utformning öka. Har det blivit så? Vilka är de egentliga förutsättningarna för att förverkliga målet?

De effekter vi ser är att kulturen kommit högre upp på den politiska agendan i landstingen och att de regionala politikerna och tjänstemän har blivit mer engagerade i utformningen av kulturpolitiken. I civilsamhället samlas de människor som brinner för kultur och gladeligen lägger sin semester och fritid på kulturverksamheter, så varför lyckas inte samverkansmodellen fånga upp deras intresse? Hur kan kulturpolitiken komma närmare civilsamhället och medborgarna? Vad kan vi göra? Varför är det så viktigt?

Medverkande: Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, Stina Oscarsson, regissör, fri skribent, Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköping, Alexander Hallberg, förbundsordförande Sverok, Emilie Johansson, projektledare, Ax – Kulturorganisationer i samverkan, Anna Maris, projektledare, Ideell kulturallians, Gunilla Carlsson, vice ordförande kulturutskottet, (S) och Bengt Eliasson, ledamot kulturutskottet, (L)

Moderatorer: Anna-Karin Andersson, Verksamhetschef, Ideell kulturallians och Anna Edlund, ordförande, Ax – Kulturorganisationer i samverkan

När: måndag 3 juli klockan 13.00-14.30

Var: Länsteatern, Bredgatan 10

Arrangörer: Ideell kulturallians, Ax-kulturorganisationer i samverkan