Nya berättelser från politiskt försummade områden

I mitten av april samlade Hammarkullens Folkets Hus många som arbetar för social rättvisa, kämpar mot rasism, miljöförstöring och orättvisor för att dela berättelser med varandra, och för att fortsätta söka vägar framåt tillsammans. De gemensamma nämnarna i berättelserna är många och möjligheterna att förenas är stora.

Den tre dagar långa konferensen – Nya berättelser från utsatta Politiskt försummade områden – genomfördes 12-13 april i Hammarkullens Folkets Hus. Konferensens syfte var att samla människor från hela landet som arbetar med och engagerar sig för att förbättra och hitta hållbara lösningar. Splittringspolitik, centralisering och nedskärningar urholkar såväl förort som landsort. Dessa områden kallas ofta socialt- och ekonomiskt utsatta, men kunde lika väl ha beteckningen politiskt försummade områden.

Bland de många föreläsarna och talarna, med utgångspunkt från olika perspektiv, fanns två av Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar med och återgav den lokala utblicken: Malin Widehammar från Navet i Bergsjön berättade om föreningens arbete med social- och ekonomisk hållbarhet och deras roll som en organiserande och opinionsbildande aktör i lokalsamhället. Biblioteksvännerna i Biskopsgårdens (BiB) verksamhetsledare, Randi Myhre, pratade om BiB:s ihärdiga och viktiga arbete i Biskopsgården i Göteborg.

Folkets Hus och Parkers processledare för Nya Mötesplatser, Bahman Pourjanaki var också på plats som representant för folkrörelsesatsningen Folkkraft. Han berättade om den gemensamma satsningen som organisationerna bakom Folkkraft gör – både nationellt och lokalt. Ett arbete som i första hand tar avstamp i områden där man behövs som mest och utgår från lokala behov.

Forskarna Hans Abrahamsson och Stina Hansson, har tagit fram en forskningsrapport och kunskapsunderlag för Folkets Hus och Parker om mötesplatsernas roll i lokalsamhället med fokus på Navet i Bergsjöns arbete i Göteborg. De föreläste om mötesplatsernas roll som möjliggörare, tillitsförmedlare och mellanrumsaktör. Här kan forskningsrapporten laddas ner i sin helhet.
Om den politiska polariseringen i samhället och dess kopplingar till nyliberalismen, rasism och främlingsfientlighet som begränsar och påverkar hundratusentals svenskars vardagsliv, talade forskaren Nazem Tahvilzadeh.

Ett fokusområde på konferensen var också de gemensamma nämnarna och utmaningarna i landets förortsområden och på landsbygden. Representanter för Stad-och landnätverket, Lars Igeland och Ellie Cijvat tillsammans med Ulla Herlitz från Hela Sverige ska leva pratade om utarmningar för landsbygsområden och bristen på ett inkluderande politiskt system som bygger på invånarnas delaktighet i beslutsprocesser. Hela Sverige ska leva visade också på goda exempel när samverkan mellan politiken, kommunerna, civilsamhället och boende fungerar. Upplevelser och erfarenheter som organisationen har samlat i en rapport med 21 goda exempel på lokalt inflytande.

Övre raden, bild 1: Panelsamtal, bild 2: Malin Widehemmar, bild 3: Kamal El Salim, förbundsordförande för Tillsammansskapet. Nedre raden, bild 1: José Romero, poet och före detta styrelseledamot för Folkets Hus Hammarkullen, bild 2: Stina Hansson, bild 3: lokala kulturaktörer.

De många föreläsningarna varvades med givande workshops och samtal mellan deltagarna och representanter från de olika sektorerna. De gemensamma nämnarna i berättelserna är många och möjligheterna att förenas är stora.

– Ett bra exempel på vart vi strävar och ett lyckat samarbete mellan olika aktörer är vår värd för denna konferens – Hammarkullens Folkets Hus – som under de senaste åren stärkt sin roll som just tillitsförmedlare, mellanrumsaktör och möjliggörare i stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg och har stått som arrangör för en rad olika imponerande konferenser, verksamheter och föreläsningsserier med fokus på en positiv samhällsutveckling, antirasism, feminism och social rättvis, säger Bahman Pourjanaki, processledare på Folkets Hus och Parker.

Arrangörerna bakom konferensen Nya berättelser från utsatta politiskt försummade områden är Stad- och landnätverket, Folkets Hus Hammarkullen, Folkhögskolan i Angered, ABF, Folkkraft m fl.