Alla som deltog i förortsnätverkets träff 2024 samlade på en bild utanför Motettens Folkets Hus.

Förortsnätverket och mötesplatsens roll i lokalsamhället

15-16 mars träffades förortsnätverket på Motettens Folkets Hus, en kreativ och medborgardriven mötesplats som ligger i hjärtat av Lindängen i Malmö. Representanter från 15 engagerade medlemsföreningar, spridda från Sundsvall till Malmö, samlades för att utbyta kunskaper och erfarenheter samt delta i inspirerande föreläsningar.

Under mötets första dag låg huvudfokus på att inkludera nätverkets medlemmar i arbetet med riksorganisationens kommande visionsprogram genom en workshop ledd av Nina Andersson, vd för Folkets Hus och Parker. Medlemsföreningarna som är verksamma i förortsområdena besitter unika erfarenheter och kompetenser som är av stor vikt för riksorganisationens framtid. Dessa föreningar spelar en central roll i lokalsamhället genom att fungera som plattformar för samverkan, tillgodose boendes och lokala föreningars behov och intressen samt skapa en välfungerande infrastruktur för föreningslivet i sina bostadsområden.

Medlemsföreningarna i förortsnätverket tar även ett betydande ansvar för att nyansera bilden av de politiskt eftersatta områdena, särskilt i en tid där det politiska samtalet präglas av polarisering och stigmatisering.

Vid visionsworkshopen framkom det tydligt att det finns ett gap mellan boende och föreningar å ena sidan, och beslutsfattare såsom politiker, fastighetsägare och tjänstemän i kommunala förvaltningar å andra sidan. Denna iakttagelse stärker Folkets Hus och Parkers egna analyser samt forskarnas Hans Abrahamsson och Stina Hanssons forskningsrapport om mötesplatsernas roll i politiskt eftersatta områden. Enligt denna rapport spelar mötesplatserna en viktig roll som möjliggörare, förmedlare av tillit och mellanaktör, och fungerar som navet i nätet mellan boende, föreningar, förvaltningar, fastighetsägare och politiker.

Förortsnätverkets deltagare samlas till föreläsning, samtal och grupparbeten i Motettens Folkets Hus.
Två dagars nätverkande i fantastiska Motettens Folkets Hus, med inspirerande föreläsningar, samtal och grupparbeten om mötesplatsen roll i lokalsamhället.

Dag två inleddes med en intressant föreläsning av Diana Mulinari, docent i sociologi och professor i genusvetenskap vid Lunds Universitet, som även är styrelseledamot för Motettens Folkets Hus. Under de senaste tre åren har Motettens Folkets Hus genomgått en imponerande förändringsresa och utvecklats till en levande mötesplats där människor i alla åldrar och med olika intressen känner sig välkomna och aktivt bidrar till dess ständiga utveckling. Diana Mulinari belyste mötesplatsens roll i lokalsamhället ur ett forskarperspektiv och betonade fördelarna som mötesplatser och kulturarbeten innebär för att organisera människor.

Den andra gästföreläsaren för dagen var Robin Pihl, verksamhetssamordnare på Helamalmö. Han presenterade Helamalmös politiska och strategiska analyser som styr föreningens viktiga verksamheter i Malmö, med särskild fokus på föreningens mötesplats i bostadsområdet Nydala.

Den tredje och sista föreläsningen för dagen hölls av Viktoria Svensson, verksamhetsledare för Navet i Bergsjön, en paraplyförening i nordöstra Göteborg. Föreningen har gjort stora framsteg inom inkludering, organisering och som lokalt resurscenter för föreningslivet i Bergsjön. Viktoria Svensson delade föreningens analyser inför det kommande arbetet med medbestämmande-metoder och skapandet av ett invånarråd i Bergsjön. Syftet är att ge invånarna mer inflytande över besluten som rör områdets framtid och utveckling. Hon belyste också de utmaningar som föreningen står inför, vilka samtliga medlemsföreningar kände igen sig i.

Årets förortsnätverk avslutades med gemensamma reflektioner kring dagens föreläsningar och årets tema: mötesplatsens roll i lokalsamhället.


 

Förortsnätverket samlar sedan 2003 medlemsföreningar runtom i Sverige och bildades utifrån gemensamma behov, förutsättningar och lösningar. Nätverket arbetar med gemensamma och aktuella utmaningar i orten. Årligen genomförs en nätverksträff med inspirerande föreläsningar och med stort utrymme för erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.