Porträtt Monica Fundin Pourshahidi.

Ny chef stärker medlemsservicen

Den 1 mars tillträder Monica Fundin Pourshahidi som utvecklingschef på Folkets Hus och Parker.

– Jag är mycket glad att Monica ska börja jobba hos oss och förstärka arbetet med att ge alla våra medlemmar bästa tänkbara service, säger Folkets Hus och Parkers vd Nina Andersson.

Som chef på utvecklingsavdelningen kommer Monica bland annat leda arbetet med nya mötesplatser, bygg- och fastighetsfrågor samt andra medlemsnära tjänster. Till avdelningen hör regionala strateger, byggrådgivare, och processledare. Med sina kunskaper om folkrörelsearbete och expertis inom ett flertal områden, innebär rekryteringen av Monica en förstärkning av avdelningen, och ett välkommet tillskott i många av de övergripande processer som riksorganisationen befinner sig i.

Monica kommer närmast från rollen som chef på Mångkulturellt centrum i Botkyrka och har bred erfarenhet från flera av Folkets Hus och Parkers mest centrala frågor. Bland tidigare erfarenheter kan nämnas att hon varit chef för Folkrörelseenheten på Hyresgästföreningen, arbetat med gestaltad livsmiljö och stadsutvecklingsfrågor på Kulturdepartementet och ArkDes (Statens centrum för arkitektur och design), samt varit ordförande för Konstfrämjandet.

Eller som Monica själv formulerar det:
– Folkets Hus och Parker är en perfekt mix av tradition och framtidstro. För mig som har ”engagera mer, inkludera fler” som motto känns det helt rätt!

Monica kommer att vara placerad på riksorganisationens kansli vid Mariatorget i Stockholm, men har hela landet som arbetsfält.