Mötesplatser är viktiga!

Hur ser framtiden ut för våra kultur- och mötesplatser? Dans behöver golv, konst behöver väggar, teater behöver scener, men hur ska det gå till? I ett engagerande samtal under Folk och Kultur i Eskilstuna i början av februari, diskuterades vad som händer med demokratin och våra mötesplatser i en utmanande samtid.

– Jag vet att det mänskliga mötet är en jätteviktig pusselbit. Oavsett om vi talar om segregation, ojämlikhet, gängvåld eller vår beredskap, är en viktig del av lösningen starka och trygga lokalsamhällen, något vi får när vi har ett starkt och vitalt föreningsliv, konstaterade Nina Andersson, vd Folkets Hus och Parker i samtalets inledning.

Nina Andersson menar att det också ligger något sympatiskt dolt bakom det knastertorra begreppet ”medborgardrivna allmänna samlingslokaler”.

– Jag tycker faktiskt att det är ganska vackert och väl sammanfattande. Lokaler där allmänheten kan samlas, eller om man vänder på det – samlas i det allmännas tjänst. Ställen som drivs av medborgarna själva och deras engagemang, precis som våra folkparker och Folkets Hus.

Jan Scherman och Nina Andersson i samtal på Folk och Kultur
Jan Scherman och Nina Andersson i samtal på Folk och Kultur 2024.

Orosmoln för demokratin

Men det finns orosmoln. Det går att se tydliga tecken på att demokratin utmanas. En effekt illustreras genom den nyligen presenterade rapporten från ungdomsbarometern, där påståendet ”demokrati är i alla lägen det bästa systemet för att styra samhället” avvisas av en femtedel av alla unga killar.

Hur de här utmaningarna ser ut, har journalisten, författaren och debattören Jan Scherman fördjupat sig i. Jan Scherman är bland annat aktuell med filmen ”Make Democracy Great Again” som han turnerat runt med på landets biografer. Med en historisk vinkling konstaterar Scherman under samtalet att mötet i sig i högsta grad handlar om makt.

– Arbetsgivarna och patronerna kunde mötas i ledningsrummet, i konferensrummet. De hade liksom kontrollen och makten över mötet och gemenskapen. Det är det perspektivet vi måste ha, nu när man med pengarnas hjälp är på väg att slå sönder mötet – det handlar om makt.

Även socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar pekar på mötenas och mötesplatsernas nyckelroll för samhällsutveckling, genom exempel från Rinkeby Folkets Hus och Folkets Husby.

– De här platserna är omistliga. Jag kan inte ens föreställa mig hur man skulle kunna åstadkomma ett möte, ett samtal, en demokratisk organisering i de här områdena om det inte vore för de här platserna.

Samtal under Folk och Kultur.
Medverkande i samtalet var Nina Andersson (vd, Folkets Hus och Parker), Jan Scherman (journalist och författare), Lawen Redar (riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna) samt Mari Rasjö (verksamhetschef, Hofors Folkets Hus).

Från konkurshot till folkkär framgång

Under samtalet fick vi även ta del av den spännande historien om Hofors Folkets Hus resa från konkurshot till entusiastiskt folkligt engagemang efter ett imponerande mobiliseringsarbete. Föreningen ställdes inför ett läge där kommunen ville ta över huset, vilket i princip skulle ställa föreningen inför en konkurs och lämna Hofors utan lokaler för möten och kultur. Många lokala föreningar ställde upp och skrev till kommunen och berättade om vad Folkets Hus betydde för dem och deras verksamhet.

– Teaterföreningen till exempel, skulle ju inte kunna ha den verksamhet de har idag utan scen. I Hofors finns också Sveriges mest aktiva PRO-förening. På frågan hur det går till har de svarat att det beror på har så bra lokaler i Folkets Hus, förklarar Marie Rasjö, verksamhetschef på Hofors Folkets Hus.

Föreningen jobbade sedan metodiskt med möten och dialog, utifrån föreningarnas skrivelser, som visade på de lokala behoven, vilket öppnade möjligheter för nya lösningar och ett Folkets Hus som blev än viktigare för sitt lokalsamhälle. Efter mötena med politikerna bjöds allmänheten in till en helkväll i Folkets Hus, med en manifestation för Folkets Hus.

– Väldigt många kom och visade sitt stöd för huset, och då kände vi att vi flyttat den här makten till folket. Efter det försvann den politiska frågan om övertagande från dagordningen, berättar Marie.

Idag har Folkets Hus i Hofors gått stärkta ur krisen, och hoforsborna har fortsatt en uppskattad kulturscen och mötesplats att gå till.


 

FOLK OCH KULTUR är ett kulturpolitiskt konvent. I en plattform för inspiration, upplevelser och lärande skapas innehållet i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Läs mer på folkochkultur.se