Ledare Nyhetsbrev: Kulturpolitiken – död eller levande?

Nu märks det tydligt att valåret dragit igång. Det är inte bara maj månad som bjuder på hetta, det gör även de politiska debatterna. Det är migrationspolitiken, trygghets- och säkerhetsfrågorna som tar mest plats. Men varför blir aldrig kulturpolitiken en valfråga? Eller kan den bli det i år?

De första tv-sända debatterna mellan partiledarna har genomförts. Utöver de vanliga välfärdsämnena dominerar frågor som rör invandring och asyl, hur brott bäst ska bekämpas samt hur mycket försvaret behöver förstärkas. Inte sällan kretsar debatten också om värderingar. Vad är svenskt? Vad ska vara svenskt? Och vem är svensk?

I en tid när globaliseringen är ett faktum och människor kan mötas var som helst, när som helst, såväl i den digitala som den analoga världen, utmanas tanken om nationen. Att vi då ser en backlash vad gäller synen på mångfald är en delvis psykologiskt förståelig reaktion. Men det är en skrämmande, våldsam och farlig väg som många går just nu. När de etablerade partierna fokuserar på frågor som utgår från väljarnas rädslor finns det inga vinnare. Bara förlorare.

Vi behöver, utöver trygghetsfrågorna, få höra de politiska företrädarna debattera vilket samhälle de vill bidra till. Kulturpolitiken täcker in väldigt många perspektiv och griper in i många andra samhällspolitiska frågor. Kultur kan kopplas till utbildning, stadsbyggnad, sysselsättning, handel, ja till och med miljö. Utan att för den skull göra kulturpolitiken till en hjälpgumma som ska rädda övriga politikområden.

Eller synen på bildning. Tänk er att få höra politiska företrädare värdera bildningsfrågorna och varför de anser att de är viktiga. En debatt där partiledare staplar argument om hur helhetsförståelse, nyfikenhet och reflexivitet bidrar till att stärka och utveckla samhället. Kanske är det för mycket begärt?

Jag tror och hoppas att det finns fler än jag som saknar en debatt som kretsar kring humanistiska frågor. Frågor som behöver besvaras om vi ska möta polariseringen och den alltmer råa samtalstonen.

Folkets Hus och Parkers bidrag till att lyfta kulturpolitiken inför valet är att tillsammans med Arenagruppen ge ut antologin ”Kulturpolitikens liv efter döden – Åtta upplivningsförsök” på bokförlaget Atlas. Den utkommer i juni. Vår förhoppning är att den läses av fler än de redan invigda. Att även beslutsfattare, näringslivsföreträdare, journalister med flera ger sig tid att läsa. Kulturfrågorna berör oss alla. Låt dem ta plats i det kommande valet!

Calle Nathanson,

vd Folkets Hus och Parker

Här kan du läsa senaste nyhetsbrevet.

Obs! Ett litet fel har smugit sig in i Nyhetsbrevet, utställningen Himlens mörkrum kommer till Stockholm i juni 2019. Just nu är den i Lidköping Folkets Hus, 14-27 maj pågår utställningen där.