Folkets Hus och Parker i Almedalen 2018

Under Almedalsveckan 2018 arrangerade Folkets Hus och Parker fyra seminarier. Två av dessa seminarier filmades och går att ta del av i helhet: Kulturpolitikens liv efter döden – hur återfår vi en progressiv kulturpolitik? och I stället för no go-zoner och hårda tag- så skapas demokratiska rum i orten!

Kulturpolitikens liv efter döden – hur återfår vi en progressiv kulturpolitik?

Kulturpolitiken påverkar i hög grad våra liv. Såväl direkt som indirekt sätter den sin prägel på samhället och det demokratiska livet. Många av dagens politiska konflikter har kulturella dimensioner. Hur kan en progressiv kulturpolitik stimuleras?
Kulturpolitiken är inte ett område som står högt på politikers dagordning. Vilken är kulturens betydelse för samhället och individen? Hur ska politiker förmås prioritera kulturpolitiken och förstå att den är avgörande för ett demokratiskt samhälle? Här diskuteras dagens kulturpolitik, konstens och kulturens roll, bildningsuppdraget i vår tid, minskad ojämlikhet kulturarvet i en global värld, public serviceuppdraget och kultur i digitaliseringens tid. Vid seminariet presenteras nya antologin Kulturpolitikens liv efter döden – åtta upplivningsförsök.
Medverkande: Karin Olsson, kulturchef Expressen, Stina Oscarson, kulturdebattör och Calle Nathanson, vd, Folkets Hus och Parker.

Moderator: Tove Leffler, förlagschef, Bokförlaget Atlas och Håkan Bengtsson, vd, Arenagruppen.

Folkets Hus och Parker och Bokförlaget Atlas är arrangörer.

Här finns detta seminarium att titta på.

( Lars Anders Johansson, Gunilla Kindstrand och Håkan Bengtsson medverkar inte i seminariet som det anges i början av klippet. )

Istället för no go-zoner och hårda tag – så skapas demokratiska rum i orten

Snart är det val och ”förorten” är på allas läppar. Men vi tänker inte prata om några ”no go”-zoner, utan om hur boende och det lokala civilsamhället – i samverkan med myndigheter, fastighetsbolag, polis och kommuner – kan skapa bättre platser att leva på. Hur skapas verkliga rum för inflytande och demokrati?

Medverkande: Amal M Omar, demokrati-innovatör Rinkeby Folkets Hus, Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund, Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation, Jale Poljarevius, polisintendent, chef LPO Uppsala/Knivsta, Jocke Kellokumpu, processledare Folkets Hus och Parker och Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Moderator: Jennie Dielemans, Folkets Hus och Parker.

Här finns detta seminarium att titta på. 

Har idéburna organisationer rätt att säga nej till antidemokratiska krafter?

Diskussionen om att upplåta plats och hyra ut lokaler till antidemokratiska aktörer har under senaste åren varit intensiv. Har organisationer rätt att säga nej till uthyrning med hänvisning till allas lika värde? Eller måste den som tar emot bidrag acceptera alla icke-demokratiska organisationer? Bokmässan, samtal på bibliotek och uthyrning av lokaler hos organisationer – debatten om uthyrning till antidemokratiska organisationer är brännande. Men vad gäller egentligen? Har organisationer som Bygdegårdarna, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar rätt att säga nej till de som inte tror på allas lika värde?

Medverkande: Stellan Gärde, juridisk rådgivare och utredare, Germund Persson, chefsjurist SKL, Mari-Louise Wernersson (C), ordförande kommunstyrelsen Falkenberg, Ingalill Söderberg ledamot Våra Gårdar, Per Lodenius, ordförande Bygdegårdarna och Gunilla Carlsson, ordförande Folkets Hus och Parker.

Moderator: Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

FÖRORTERNAS RUM FÖR DEMOKRATI

Det finns en rörelse i marginaliserade stadsdelar som kämpar för att förnya folkets hus som ett rum för ortens demokrati. Visionen är att stärka lokala krafter inflytande i politik och samhälle och bidra till en större medvetenhet om de demokratiska processerna på lokal nivå. Detta görs genom att möjliggöra möten mellan människor och föreningar lokalt. I seminariet diskuterar vi rörelsens hinder och möjligheter och vem som äger det offentliga rummet.

MEDVERKANDE: Amal Omar, demokratiinnovatör, Rinkeby folkets hus, Hedvig Wiezell, chef, Folkets husby, Amin Barkhadle, styrelsen Rinkeby Framtidskommitté, Helya Riazat, biträdande rektor Järvaskolan, Mikael Sandberg, verksamhetschef Folkets Hus och Parker.

Moderator: Nazem Tahvilzadeh, forskare KTH