Kulturens kraft behövs mer än någonsin

I en värld av oro det viktigt att inte glömma bort den otroliga kraft som kulturen och konsten besitter. Kulturen är grundläggande i vår demokrati och de senaste åren har visat hur sårbar den är. Vi behöver bli fler som står upp för kulturens oumbärliga plats i vårt samhälle.

Läs våra avslutande ord för initiativet 1 000 dagar kultur som vi startade med över tio andra kulturverksamheter: Kulturens kraft behövs mer än någonsin