Kampanjen 1000 dagar kultur

Kultur till tusen

Under de knappa tusen dagar som återstår till nästa val, ska vi visa på kulturens roll för demokratin. Bakom initiativet står Riksteatern, Folkets Hus och Parker, Svenska Filminstitutet och ytterligare 14 kulturorganisationer.