Illustration: Folkets Hus mitt i byn

Huset mitt i byn, navet för kultur på landet!

Folk och Kultur presenterade Folkets Hus och Parker förstudien Folkets Hus mitt i byn som genomförts i södra Norrland, med stöd från Leader Mittland Plus. Den lyfter fram viktiga faktorer för att mötesplatser på landsbygden ska kunna överleva som en nödvändig infrastruktur för kultur i hela landet.

Här kan du hämta slutrapporten och handlingsplanen som blev resultatet av förstudien.