Järva Folkets Park årets Konstarrangör 2018

Folkets Hus och Parker har utsett Järva Folkets Park till Årets Konstarrangör 2018. Utmärkelsen delades ut i lördags kväll vid Folkets Hus och Parkers Kulturdagar som arrangerades i Malmö Folkets Park 19-21 januari.

– Lokalt förankrat arbete med kulturverksamhet är som att stå med båda fötterna på marken, det ger stabilitet samt kraft att jobba vidare med att inkludera alla boende i Järva. Utmärkelsen Årets konstarrangör ger oss inspiration och lust att fortsätta med vår pedagogiska och feministiska konstverksamhet för barn och vuxna, säger Esme Güler, verksamhetsansvarig Järva Folkets Park.

Motivering till Årets Konstarrangör:

” Med ett intresse för bildkonst och utställningar arbetar Järva Folkets Park i en stolt tradition inom folketshus- och parkrörelsen genom att göra konsten tillgänglig för många. Under en rad år har föreningen satsat på konstnärliga gestaltningar, arrangerat utställningsverksamhet för barn och vuxna samt samarbetat med konstnärer och andra aktörer lokalt.

En medveten och riktad satsning för att stärka kvinnonätverket i och omkring Järvafältet har gjorts i anslutning till utställningen Kvinnor i kamp. Under flera veckor arrangerades föreläsningar om kampen för kvinnors rösträtt i Sverige och andra aktiviteter tillsammans med kvinnoföreningar lokalt för att skapa kulturmöten mellan kvinnor med olika bakgrund.

Järva Folkets Parks arbete med utställningsarrangemang är föredömligt och kan inspirera andra medlemmar runt om i landet att arbeta på liknande sätt.”

– Konst har en unik förmåga att skildra företeelser, engagera och ställa frågor om vår samtid. Järva Folkets Park arbetar målmedvetet med att tillgängliggöra konst och ta upp frågor som rör boende i lokalsamhället, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Utmärkelsen Årets Konstarrangör instiftades av Folkets Hus och Parker 2005 och delas sedan dess ut årligen. Priset delas ut till konstarrangörer inom Folkets Hus och Parker ”som på ett aktivt sätt arbetar med konst på sin hemort och gör så att upplevelsen kommer en bred publik till del”. Förutom priset, 10 000 kronor, får pristagaren ett vandringspris gjort av skulptören och konstnären Tor Svae att pryda sina lokaler med under ett år.