Förorten Bredäng i Södra Stockholm

Vi KRÄVER MER RESURSER MOT SEGREGATION

Segregation och utsatthet är alltid hela samhällets ansvar. I ett gemensamt debattutspel kräver sex stora folkrörelser ökade resurser i arbetet med att minska segregationen.

Det är hela samhällets ansvar att se till att livskvalitet, hälsa, skolresultat, trygghet, möjligheter och förutsättningar i livet inte ska bero på var du bor eller var du kommer ifrån.

Under samlingsnamnet Folkkraft mobiliserar nu Folkets Hus och Parker tillsammans med fem andra folkrörelseorganisationer för att kunna ta vara på människors engagemang och vilja till förändring. En viktig förutsättning är att även civilsamhället i större utsträckning ska kunna ta del av ökade resurser för detta.

”Vi tror på kraften som finns i aktiviteter som skapas både för och med unga, på kraften som uppstår i mötet mellan människor med olika bakgrund, på medborgardrivna mötesplatser och på folkbildningens förmåga att stärka egenmakt och lokal utveckling” konstaterar organisationerna i den debattartikel som publicerats i tidningen Arbetet.

Läs hela artikeln här

Foto: Allan Wallberg/Mostphotos