Förintelsens minnesdag 27 januari 2020

Måndagen den 27 januari är Förintelsens minnesdag, en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och överlevande. Runt om i världen genomförs manifestationer med syftet att stå upp för alla människors lika värde och minnas alla Förintelsens offer.

I Sverige uppmärksammas minnesdagen på många sätt. I Stockholms Stora synagoga högtidlighåller Judiska församlingen minnet över Förintelsens offer genom ett program som både rymmer minnen och blickar mot framtiden. I programmet deltar bland andra Aron Verständig, ordförande Judiska Församlingen, Tobias Rawet, överlevande, vice ordförande Föreningen Förintelsens Överlevande, Tommy Ringart, ordförande Föreningen Förintelsens Överlevande, Efrat Hochstetler, Israels vice ambassadör och Mikael Damberg, Sveriges inrikesminister.

Här är en länk från Forum för levande historia där det finns information om olika arrangemang som genomförs runt om i landet för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag.

Minneshögtiden arrangeras av Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens Överlevande, i samarbete med Forum för levande historia, Svenska kommittén mot antisemitism, Folkets Hus och Parker samt Judiska museet.