FOLKETS HUS OCH PARKERS MEDLEMSFÖRENINGAR FÅR DELA PÅ NÄRMARE 12 MILJONER KRONOR FRÅN BOVERKET

17 av Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar får dela på 11 821 500 kronor. Investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 27,2 miljoner kronor från Boverket går 2019 till lokaler i socioekonomiskt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler för energibesparande åtgärder, ombyggnationer, tillgänglighetsanpassningar och standardhöjande reparationer.

– Att 17 stycken av våra medlemsföreningar får ta emot 11 821 500 kronor i stöd från Boverket är ett tydligt besked och kvitto på att Folkets Hus och Parkers mötesplatser är viktiga nav i lokalsamhället för kulturverksamhet, bildning och föreningsliv. Utan våra mötesplatser skulle Sveriges kulturliv och tillgång till bildning minska drastiskt, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

FOLKETS HUS OCH PARKERS MEDLEMSFÖRENINGAR SOM FÅR INVESTERINGSSTÖD FRÅN BOVERKET

Karlshamn Folkets Hus – 391 723 kr
Målerås Folkets Hus – 260 000 kr
Emmaboda Folkets Hus –1 450 000 kr
Lindsdal Folkets Hus – 508 000 kr
Älmhult Folkets Hus – 2 120 000 kr
Park, Älvsjö – 376 000 kr
Folkets Husby – 245 000 kr
Hallunda Folkets Hus – 1 720 000 kr
Karlholmsbruk Folkets Hus – 320 000 kr
Boliden Folkets Hus – 200 000 kr
Sala Folkets Park – 3 028 227
Uddevalla Folkets Hus – 740 000 kr
Falköping Folkets Park – 145 000 kr
Malmöns Folkets Hus – 55 000 kr
Hammarkullens Folkets Hus – 90 000 kr
Röfors Folkets Hus – 45 000 kr
Motala Folkets Hus – 200 000 kr

SAMMANLAGT 11 821 500 KRONOR