Angående Folkets Hus Göteborg

Folkets Hus Göteborg är inte medlem i riksorganisationen Folkets Hus och Parker. De gick ur i september 2018. Kontakta Folkets Hus Göteborg för frågor angående deras verksamhet.