Vi välkomnar regeringens kultursatsningar

Folkets Hus och Parker ställer sig positiva till regeringens ökade stöd till kultursektorn. De extra 1,3 miljarder kronor som tillförs kulturen kan komma att vara avgörande för återstarten menar organisationen.

Folkets Hus och Parker välkomnar de nya satsningar på kulturen som regeringen aviserade på morgonen.

– När vi nu kan påbörja en återstart av våra Folkets Hus och folkparker kommer det vara en uppförsbacke att få publik och besökare att återvända. Därför är det mycket positivt att regeringen nu tillför extra medel till kulturen i budgeten för 2022, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

– Hela vår folkrörelse har tagit stort ansvar under pandemin, men också lidit stor skada, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Återstarten är mycket kritisk och därför kommer regeringens satsningar precis rätt i tiden, fortsätter Nathanson.

Att kulturminister Amanda Lind särskilt nämner de skador som orsakats på kultursektorns infrastruktur, menar Nathanson är ett viktigt erkännande för hela arrangörsorganisationen och dess scener.

– Att tydligt peka på den kulturella infrastrukturens betydelse är oerhört viktigt för alla ideella arrangörer som nu kämpar hårt för att kunna klara av en återstart av sina scener, konstaterar Nathanson.

Även om läget för landets kulturaktörer nu ser ut att ljusna, finns fortfarande en stor oro för hur återstarten kommer att fungera.

– Hela kultursverige har gått igenom en nedstängning utan historiskt motstycke. De nya satsningarna är välkomna för att underlätta detta, men vi vill understryka att det här inte är över ännu. Återstarten kommer att innebära en monumental kraftansträngning för alla inblandade, menar Nathanson.

Folkets Hus och Parker ser nu fram emot den aviserade presentationen av den så kallade återstartsutredningen senare denna månad.

– Vi väntar med stort intresse på att Återstartsutredningen ska presentera sina förslag i slutet av september och det är bra att kulturministern säger att hon redan nu tagit höjd för att kulturen ska kunna återstarta på bästa vis, avslutar Calle Nathanson.

Läs mer: PRESSMEDDELANDE FRÅN KULTURDEPARTEMENTET ”SVERIGES KULTURLIV SKA GÅ STÄRKT UR KRISEN”