Folkets Hus och Parker ställer sig fortsatt bakom regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har den 16 september gjort ett förtydligande, att ovaccinerade fortsatt ska vidta försiktighet och undvika att delta i exempelvis konserter och idrottsevenemang, även efter den 29 september.

– Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar har tagit ett stort ansvar genom hela pandemin. Vi har hela tiden förordat en försiktighetsprincip, där vi bidrar till att på bästa sätt bekämpa pandemin, inte sällan på bekostnad av våra egna verksamheter, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Från den 29 september ser flertalet restriktioner kring sammankomster ut att tas bort. Folkets Hus och Parker välkomnar detta. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har den 16 september gått ut och förtydligat att de nuvarande allmänna råden kommer att ersättas med nya, där det framgår att det fortsatt är försiktighet som gäller för ovaccinerade personer. Folkhälsomyndigheten exemplifierar med att ovaccinerade inte bör gå på större arrangemang som konserter och idrottsevenemang, inte heller gå ut och dansa eller besöka barer.

– Vi börjar få frågor kring detta. Här ska vi vara tydliga: Vaccin är vägen ut ur pandemin. Inget annat medel är så verksamt och enkelt som just vaccinering. Vårt budskap till både publik och arrangörer är: Gå och vaccinera er. Ta ert ansvar för både er själva och er omgivning, understryker Nathanson.

Frivilligt införande av vaccinpass ett av flera verktyg mot smittspridning

Det finns för närvarande ingen lagstiftning kring användning av så kallade vaccinpass eller covidpass.

– Vi har konsulterat vår jurist i frågan, och vår bedömning är att de arrangörer som väljer att ställa krav på uppvisande av ett giltigt vaccinpass i samband med utvalda arrangemang inte bryter mot några regler, utan att det står arrangören fritt att göra så.

En vanlig missuppfattning är att vaccinpass skulle kunna ses som diskriminering. Detta är felaktigt. Att efterfråga vaccinpass innebär inte ett brott mot bestämmelserna kring otillåten särbehandling (diskriminering) då dessa utgår ifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Folkets Hus och Parker har ingen officiell rekommendation kring frivilligt införande av vaccinpass, men ser det som ett av flera funktionella redskap för arrangörer i ett fortsatt ansvarstagande mot smittspridning.

– Vi upprepar vårt grundbudskap till våra arrangörer: Vaccin är vägen ut ur pandemin. Vaccinera er. Uppmana era besökare att vaccinera sig och be dem uppmana sina vänner att göra detsamma. Det är så vi kan åstadkomma förändring, avslutar Nathanson.

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd (f o m 29/9)