Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker

Regeringsuppdrag till Folkets Hus och Parkers vd

Vid ett tillkännagivande från regeringen tidigare idag, tilldelades Folkets Hus och Parkers vd Calle Nathanson uppdraget som särskild utredare, med uppgiften att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Regeringens ambition med den aviserade översynen av reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är att få till ett modernare system för ökad trygghet och förutsebarhet, samt stärkt kvalitet i handläggningen. Utredningen kan komma att bli betydelsefull för bland andra verksamma inom kultursektorn.

– Att konstnärer och kulturskapare i lägre grad tar del av de sociala trygghetssystemen är något vi kunnat se länge och pandemin har särskilt satt ljuset på de brister som finns. Utredningen om en översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst blir därför ett viktigt steg i arbetet med att stärka konstnärers och kulturskapares villkor, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen har valt att utse Folkets Hus och Parkers vd Calle Nathanson till särskild utredare. Han ser en tydlig koppling till både kultur och demokrati.

– Konst och kultur är ett fundament för ett öppet och demokratiskt samhälle och om konstutövare inte omfattas av våra trygghetssystem så är det ett problem som måste lösas, säger Calle Nathanson.

Från Folkets Hus och Parkers håll välkomnar man både utredningens syfte och valet av utredare.

– Det är mycket positivt att regeringen hämtar in den kompetens som Calle Nathanson besitter, inte minst från sin tjänst som vd för Folkets Hus och Parker, säger Gunilla Carlsson, styrelseordförande för Folkets Hus och Parker i en kommentar, och menar vidare att det också är glädjande att regeringen därmed också tydligt uppmärksammar organisationens tyngd i de kulturpolitiska frågorna.

Utredningens resultat ska redovisas till regeringen senast den 20 april 2023.

Läs mer om utredningen i regeringens pressmeddelande 

Eller titta på presskonferensen i sin helhet