Bio Kontrast

Bio Kontrast är icke-kommersiella biografvisningar för allmänheten. Folkets Hus och Parker ansvarar för det centrala arbetet, men lokalt finns Bio Kontrast-föreningar på alla typer av biografer – privata, kommunala och föreningsdrivna.

Bio Kontrast är filmföreningar/programråd som visar kvalitetsfilm för alla. Föreningarna/programråden finns på ett 40-tal folketshusbiografer över hela landet. Ofta drivs en kommersiell biografverksamhet parallellt med Bio Kontrast.

Det finns tre saker som kännetecknar Bio Kontrast:

  • kvalitetsfilm
  • filmval i ett lokalt programråd
  • ett aktivt filmseende

Filmsättarna på Folkets Hus och Parker arbetar direkt med Bio Kontrastföreningarna. Det handlar om allt från att boka film och ordna biljetter till att ge råd, stöd och information.

kontaktperson:
Mathias Holtz, biografkonsulent
08-452 25 44,