BIOGRAFKONSULENTER

Tillsammans har vi en gedigen branscherfarenhet och fingertoppskänsla för film. Vi kan erbjuda våra biografer en anpassad programsättning för att lyckas med sin lokala biografverksamhet.

Vi erbjuder också utbildningar för biografer, till exempel tekniska utbildningar och arrangörsutveckling. Vill du anlita vår filmsättningsservice eller veta mer – kontakta oss!

BIOGRAFKONSULENTer

Johanna Prack, 08-452 25 34, johanna.prack@folketshusochparker.se

Mathias Holtz, 08-452 25 44,

Pernilla Louhelainen, 08-452 25 45, pernilla.louhelainen@folketshusochparker.se

Ari Thorsteinsson, föräldraledig