Vädjan från Västra Folkets Hus- och Parkregionen: Hjälp oss att finnas till när människor kan och behöver mötas igen

Att ge människor möjlighet att mötas och uppleva kultur tillsammans är grundbulten i Folkets Hus och Parkers 127-åriga historia. I Västra regionen drivs 75 unika mötesplatser i hus och parker i regionens alla delar. Hur många står kvar redo att välkomna invånarna när Corona-krisen är över? I ett öppet brev vädjar Västra Folkets Hus och Parkregionen till politiken att ta fram regionala och kommunala krispaket för att säkerställa att regionens alla invånare har fortsatt tillgång till ett rikt kulturutbud och mötesplatser i sin närhet.

Corona-virusets framfart har snabbt hunnit lamslå stora delar av samhället. Bland de första att drabbas var mötesplatserna och kulturarrangörerna. I mitten av mars började telefonerna ringa och mailkorgarna fylldes med avbokningar hos folkets hus- och parkföreningarna runt om i regionen. Idag ekar husen och parkerna tomma och tusentals av arrangemang och konferenser har redan ställts in. Alla gör sitt bästa för att bromsa kostnader och ställa om, men med nära nog 100-procentigt intäktsbortfall riskerar flera viktiga mötesplatser att gå under om Coronakrisen blir långvarig. Arbetstillfällen försvinner och möjligheterna till att bidra till visionen om Det goda livet undermineras.

En avstämning med medlemmarna i veckan berättar om varsel och permitteringar hos 75% av de medlemmar som har anställda. Merparten av husen och parkerna drivs ideellt och utan anställda, men även här är de ekonomiska påfrestningarna stora. Inom bara de närmsta veckorna väntar ett intäktsbortfall på flera miljoner kronor hos våra medlemmar.

Vi i Västra Folkets Hus- och Parkregionen är beredda att ta ansvar och använda våra resurser på bästa sätt. Behövs våra lokaler för att på nya vis stärka samhället i sviterna av Corona-viruset står de till förfogande. Vi rustar också så långt vi klarar för att finnas till hands när vardagen är tillbaka och vi återigen vill och kan träffas under samma tak. Vi är övertygade om att våra mötesplatser kommer, mer nu än tidigare, att behövas för att civilsamhället ska kunna organiseras och bidra till att lappa ihop det som nu går sönder.

För att säkra den infrastruktur av mötesplatser och det engagemang som finns på varje ort efterlyser vi ett kraftfullt regionalt krispaket för kulturarrangörer och kulturutövare i regionen. Regionala och kommunala insatser är nödvändiga för att underlätta det akuta ekonomiska nödläge som nu råder och vi önskar en nära och öppen dialog om hur vi tillsammans kan göra det bästa av situationen. Vi står till samhällets tjänst, men behöver ekonomiskt stöd för att vara den tillgång vi kan i vår region. Vår infrastruktur står på spel, hjälp oss att ha dörrar att öppna även fortsättningsvis.

För mera information och kommentarer, kontakta:

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
[email protected]
072-077 50 96

Annacarin Öman, ordförande Västra Folkets Hus- och Parkregionen
[email protected]
0706-99 13 88