Invigning av konstnärlig gestaltning i Sala Folkets Park

Torsdag den 28 april kl. 18.30 invigs konstnären Peter Svedbergs gestaltning ”Folk i Parken” av före detta stadsrådet Lena Hjelm-Wallén i Sala Folkets Park.

Med stöd av Statens kulturråd har konstnären Peter Svedberg skapat en ny konstnärlig gestaltning i Sala Folkets Park. Varje år genomför Riksorganisationen Folkets Hus och Parker några konstnärliga gestaltningar runt om i landet hos medlemsföreningar. Gestaltningsprojekten har stor betydelse för den fysiska miljön på mötesplatsen och möjliggör att barn, unga och vuxna får möta samtidskonst i sin närmiljö.

–        Det är så roligt att vi fick den här möjligheten med ett platsspecifikt konstverk. Vi har genomfört ett omfattande arbete på upprustning av parken och en konstnärlig gestaltning i entrén betyder mycket, säger Bosse Kihlström, ordförande i Sala Folkets Park.

Arbetet med påbörjades redan 2020 men det är först nu den har kunnat färdigställas och invigas.

Verket Folk i Parken består av ett hundratal sammanfogade glasstavar över ett fotomontage som berättar om parken. Här möter vi kända och mer okända människor från då och nu. Tekniken med glas och fotomontage i stora format har konstnären Peter Svedberg arbetat med i tidigare gestaltningar som i Citybanan, Stockholm och på Sundsvalls Resecentrum.

–        Jag börjar med att försöka hitta den lokala identiteten i förhållande till mitt konstnärskap. Den samlade informationen bildar sedan grundmaterialet att hämta näringen ur när själva gestaltningsuppdraget ska mejslas fram. Då blir konstverket både platsrelaterat och kopplat till mitt konstnärskap på samma gång, vilket är målet, säger Peter Svedberg.

Peter Svedberg är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm och representerad på Moderna museet, statens konstråd med mer.

 


För mer information kontakta:

Paula Hoffmann, producent och konstansvarig Folkets Hus och Parker
[email protected], 08-452 25 31

Bo Kihlström, ordförande Sala Folkets Park, 070-526 58 30