Folkets Hus och Parker skänker intäkter från balett till Ukraina

I samband med Rysslands invasion av Ukraina stoppade Folkets Hus och Parker biovisningen av den ryska uppsättningen av baletten Svansjön, och ersatte den med en ukrainsk föreställning av samma balett. Intäkterna från biovisningarna går direkt till UNHCR:s arbete i Ukraina, och nu har den första utbetalningen gjorts.

–Det vedervärdiga invasionskriget som Ryssland bedriver i Ukraina har nu pågått i mer än 6 månader. Behovet av att omvärlden visar ukrainarna fortsatt stöd är stort. Det får inte vara så att oron för ökade energipriser innebär att vi förlorar vår solidaritet med ett utsatt folk. Varje litet bidrag bildar tillsammans ett hav av hopp för ukrainsk frihet, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Den ukrainska föreställningen av Svansjön, framförd av Kievs balettkompani, har hittills genererat 75 000 kronor i intäkter, en summa som nu betalas in till UNHCR som stöd till deras arbete i Ukraina. Det återstår fortfarande planerade visningar av föreställningen, så den slutgiltiga summan förväntas fortsätta stiga en aning.

Genom valet att donera samtliga intäkter från visningarna till UNHCR:s viktiga arbete i Ukraina, har den svenska publiken i förlängningen bidragit till att underlätta situationen för nödlidande både i Ukraina och för de som flytt till närområdet.

Ett flertal biografer har följt det goda exemplet och skänkt även sina intäkter från visningen till ändamål som stöttar Ukraina.

Under året har ett flertal av Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar, arrangörer och biografer på olika sätt visat sitt stöd för Ukraina. Här kan man läsa mer om några av dessa exempel: https://www.folketshusochparker.se/i-solidaritet-med-ukraina/

För ytterligare information:
Daniel Söderberg
Kommunikationsansvarig Live på bio
08-452 25 57
[email protected]

Folkets Hus och Parker har livesänt scenkonst på bio sedan 2003 och antalet biografer som deltar ökar ständigt. Från början var 7 biografer med och nu är 200 biografer anslutna till Folkets Hus och Parkers nätverk Live på bio. Live på bio har blivit en av Sveriges viktigaste satsningar på kulturtillgänglighet i hela landet och bygger på ett stort antal ideellt engagerade personer ute i landet. För mer info: www.livepabio.se