Tom biografsalong

Folkets Hus och Parker om evenemangsstödet: De minsta arrangörerna lämnas utan hjälp

Även om ett utökat och förlängt evenemangsstöd i grunden är positivt, så är det utom räckhåll för merparten av de små arrangörerna och lämnar dem därhän, menar Folkets Hus och Parker i en kritisk kommentar.

– De åtgärder som kulturministern nu presenterar är långt ifrån tillräckliga för att rädda kulturbranschen och den viktiga infrastruktur som Folkets Hus och folkparkerna utgör, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker i en kommentar till den förändring av evenemangsstödet som aviserats av regeringen under morgonen.

Även om det utökade evenemangsstödet i grunden är positivt och kan vara till hjälp för större arrangörer, är Folkets Hus och Parker starkt kritiska till att de minsta arrangörerna fortsatt lämnas utan ny hjälp i sikte.

– De allmänna samlingslokalerna runt om i landet är i princip nedstängda och vi hade därför väntat oss ett riktat krisstöd till dessa idag. Det är få av dem som kan nyttja evenemangsstödet och ett särskilt stöd till samlingslokalerna, på samma sätt som regeringen gått in med tidigare under pandemin, hade därför varit ytterst välkommet, säger Calle Nathanson.

Här anser Folkets Hus och Parker att det trots allt går att hitta verkningsfulla och snabba lösningar, bara viljan finns.

–Vi menar att det återstartsstöd om ca 900 miljoner kronor som redan beslutats i budgeten för 2022 omgående måste göras om till ett rent krisstöd. Återstartsstöd får införas när en återstart av kulturen kan bli aktuell igen, avslutar Calle Nathanson.

För mera information, kontakta:
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
08-452 25 10, [email protected]