Demokratin mera sårbar än någonsin

Förtroendet för politiker och media är förskräckande lågt, och det lämnar demokratin öppen för angrepp, konstaterar Folkets Hus och Parker, som låtit Novus göra en undersökning om svenskarnas syn på demokrati och media. Läsningen är både överraskande och illavarslande.

Den har länge varit en underförstådd sanning att svenskarnas stora förtroende för politiker och media, samt engagemanget i civilsamhället varit något av den svenska demokratins superkraft. Tron på detta har varit så stor, att det till och med använts som argument mot exempelvis starkare lagskydd för demokratin. Att läget i själva verket har svängt rejält till det sämre, är något av en politisk skräll i Folkets Hus och Parkers Novusundersökning, som presenteras idag.

– Undersökningen är en brutal läsning och visar att den svenska demokratin befinner sig i ett ytterst sårbart läge. Om förtroendet för politiker och media sviker så totalt måste vi vända den utvecklingen nu genast, det är ett ansvar vi alla måste axla. Det krävs en kraftfull demokratisk mobilisering, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

I en debattartikel som publicerats i Dagens Nyheter idag, slår Folkets Hus och Parker fast att det ändå finns ljuspunkter i en till stora delar nedslående läsning av rapporten, men att samhället måste gå ihop och agera, innan det är för sent.

– Det positiva med resultatet är att det ändå är en överväldigande majoritet som vill försvara demokratin. Vi vet att civilsamhället är en kraft som spelar roll för demokratins utveckling, men upplever ett bristande intresse från politiken. Därför behövs ett nytt handslag mellan det offentliga och civilsamhället, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Ställer sina mötesplatser till förfogande för demokratisk mobilisering

I Novusrapporten ser Folkets Hus och Parker främst fyra områden som sticker ut: få vill bli politiker, förtroendet för media är lågt, synen på hotet mot demokratin är väldigt spretig, och det finns ett starkt engagemang för lokalsamhället.

Folkets Hus och Parker väljer att ställa sitt största hopp till den sista punkten och ser den som en möjlig vändpunkt i arbetet med att värna den svenska demokratin. Nära sex av tio svenskar kan tänka sig att engagera sig för ett tryggare och säkrare lokalsamhälle. Om något djupt felaktigt inträffar kan dessutom så många som var fjärde tänka sig att gå med i en organisation.

– Det här är demokratikrisens oslipade diamant. Engagemang och ömsesidigt förtroende är en absolut grundförutsättning för att vända den illavarslande trend vi ser i rapporten, konstaterar Calle Nathanson.

Folkets Hus och Parker ställer nu sina mötesplatser till förfogande runt omkring i hela Sverige för att människor med olika bakgrund och erfarenheter, ska kunna träffas under trygga förhållanden och engagera sig på sätt som stärker demokratin. Förhoppningen är att fler följer efter och att såväl ny dialog, som nya samarbeten och konkreta insatser följer.

Novusundersökningen presenteras under Demokratidagarna i Nynäshamn 12 maj kl 14:30. TA DEL AV RAPPORTEN HÄR

 

För kommentarer och ytterligare information, kontakta:
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
[email protected]
08-452 25 10