För första gången på över 100 år: Folkparksturnéerna ställs in

Bildrättigheter: Bilderna är fria för publicering. Fotografens namn måste anges.