Viktiga röster om våldet i en ny rapport från Folkets Husby

Med hjälp av en helt färsk rundfrågning i Järvaområdet, har föreningen Folkets Husby kartlagt människors erfarenheter av att leva mitt i ett område med hög våldsbrottslighet. Resultatet presenteras nu i en rapport som även försöker spegla de personliga upplevelserna av det brottsförebyggande arbetet i området.

– Folkets Husby har många viktiga poänger i sin undersökning, inte minst att den kollektiva otryggheten behöver synliggöras och mötas med konkreta åtgärder. Här behöver civilsamhället och det offentliga arbeta tillsammans, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Läs mer i vår artkel: Trygghet i Folkets Husby när det saknas i området

LÄS MER på FOLKETS HUSBYS WEBBSIDA