VI STÖTTAR NYA MÖTESPLATSER I OMRÅDEN MED SOCIOEKONOMISKA UTMANINGAR

Myndigheten ”Delegationen mot segregation” hjälper oss att utveckla satsningen på nya mötesplatser. Satsningen innebär att vi tillsammans med lokala föreningar, kommuner, fastighetsägare och stadsdelar går ihop för att skapa samlingsplatser för kultur, möten och forum för debatt.

Amin Barkhadle, nationell processledare på Folkets Hus och Parker, berättar i en intervju om sitt arbete med att stötta medborgardrivna mötesplatser:

– Vår kartläggning visar att lokala mötesplatser skapar meningsfullhet och ger utrymme för de boendes röster att bli hörda, vilket är en förutsättning för demokrati. Vi har också sett att den lokala förankringen och det breda samarbetet gör skillnad. Det är även viktigt att inte bara arbeta i kortsiktiga projektformer som inte leder vidare: förändring tar tid, säger Amin Barkhadle.

Läs hela intervjun med Amin på Delegationen mot segregations webbplats