Vaccinationspass kan underlätta kulturens återstart

Genom att införa digitala vaccinationspass kan regeringen göra det lättare för kulturen att komma igång igen. Det föreslår Folkets Hus och Parker i sitt remissvar på regeringens förslag om ändringar i förordningen som används för att förhindra spridningen av covid-19.

Regeringen skickade i slutet av förra veckan ut ett förslag om ändringar i förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. I förslaget blir man tydligare i beskrivningen av hur smittspridningen ska kunna förhindras i olika givna situationer, men även vilka krav som ska kunna ställas för att kunna öppna verksamheter för fler besökare, när smittläget medger det.

– Så snart smittläget tillåter det måste lättnader av publikrestriktionerna träda i kraft. Här tror vi att ett digitalt vaccinationspass skulle kunna bidra till att snabbare kunna öppna upp kulturverksamheter för sin publik, säger Calle Nathanson, vd på Folkets Hus och Parker.

I remissvaret understryker Folkets Hus och Parker åter behovet av rimlig ekonomisk kompensation för de som drabbas av pandemins effekter.

– Kultursektorn har lidit stor ekonomisk skada av pandemin. Det behövs, utöver de redan beslutade krisstöden, ytterligare ekonomiskt stöd för att det ska finnas ett rikt kulturliv även efter att pandemin är över, konstaterar Nathanson.

Läs hela remissvaret här