Oväntad och kraftig sänkning av anslag från Boverket

Utan förvarning eller dialog har Boverket halverat stödet till ungdomsverksamhet som drivs av de nationella samlingslokalorganisationerna.

– Vi är överraskade. Det är symptomatiskt för Boverket att de fattar beslut av praxiskaraktär utan att ha samtal med oss riksorganisationer. De har valt att halvera anslaget för oss, säger vår vd Calle Nathanson.

Det oväntade beslutet drabbar viktig verksamhet både på landsbygden och i stadsområden.

Läs mer: Altingets artkel