Julklappar till kulturministern

Kultursektorn står inför en rad minst sagt angelägna utmaningar. Folkets Hus och Parker ger därför Jeanette Gustafsdotter som ny kulturminister, tre julklappar med möjliga lösningar inom kulturområdet. Väl bekomme!

Det två senaste åren har varit en enda stor utmaning för kultursektorn. Pandemin slog ner som en blixt från klar himmel och ställde allt vi tidigare känt till på ända. Under de senaste månaderna har kultursektorn arbetat stenhårt med att återstarta verksamheterna, men ökade smittotal kan komma att sätta käppar i hjulen för den positiva utvecklingen som börjat anas.

Här kommer Folkets Hus och Parkers spaning på kommande utmaningar till Jeanette Gustafsdotter som precis tillträtt som ny kulturminister. Vi passar också på att ge några julklappar i form av möjliga lösningar på detta.

1. Återstarta kulturen

Utredningen ”Från kris till kraft – återstart för kulturen” innehåller en omfattande samling förslag för att stärka kulturverksamheterna och förbättra förutsättningarna för konstnärer och kulturskapare. Sammanlagt föreslås ökade anslag om nära fyra miljarder kronor under de närmaste tre åren. Kulturbudgeten för 2022 som precis antagits av riksdagen innehåller förstärkningar för år 2022, men inte för de två därpå följande åren.

Folkets Hus och Parker menar att regeringen under våren måste visa att den är beredd att ta ett långsiktigt ansvar med den uthållighet och de resurser som krävs för att återstarten av kulturen ska bli framgångsrik. Det behövs en treårsplan med extra anslag. Själva förslagen finns till stor del redan i Återstartsutredningen. Men vi anser även att det måste förtydligas att det behövs ökade stöd till arrangörerna – även på lång sikt.

2. Lev upp till delaktighetsmålet

De offentliga insatserna svarar inte upp mot det kulturpolitiska målet om att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, vilket tydligt visats i olika rapporter från Myndigheten för kulturanalys. Detta är långt ifrån en nyhet, och därmed än mindre acceptabelt. Det är rätt och slätt en fråga om klass, kulturellt kapital och definitionen av vad som är konstnärlig kvalitet.

Ideell kultursektor finns i hela landet och samlingslokalerna utgör en landsomfattande kulturell infrastruktur, där trösklarna för att delta är låga. Folkets Hus och Parker menar att satsningar på ideell kultur tydligt förbättrar möjligheterna att nå delaktighetsmålet. Ge stöd till paraplyorganisationer att fördela vidare till sina medlemsföreningar – det ökar möjligheterna för fler att delta i kulturlivet.

3. Utveckla flernivåstyret

Ansvaret för kulturen är otydligt. Det finns oklarheter i rollerna för stat, region och kommun vad gäller ansvarstagandet för kultursektorn. Tidigare ansvarsroller är idag inte längre lika självklara, till exempel det kommunala ansvaret för lokalt föreningsliv. Kultursamverkansmodellen är i bästa fall en möjlighet för de tre nivåerna att planera sina insatser regionalt, men möjligheterna tas inte tillräckligt tillvara.

Folkets Hus och Parker menar att det offentliga behöver ta mer långsiktigt och samordnat ansvar för kulturområdet. De tre offentliga nivåernas ansvarsområden behöver förtydligas, kultursamverkansmodellen förstärkas och den ideella kulturen måste ha en självklar plats i de regionala kulturplanerna.

God jul Kulturministern!

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker

Foto: Kyle Head /  Unsplash


 

Inlägget är en del av Folkets Hus och Parkers nyhetsbrev.
Starta en prenumeration här