Nyskapande landskapsrätter ska utses och lanseras 2023

Sveriges 21 landshövdingar har nu engagerat sina län för att ta fram 25 nya landskapsmåltider – samt en ny huvudstadsmåltid. Menyerna arbetas fram under detta år för att kunna serveras lokalt under 2023 och dessutom presenteras i Stockholm som utnämnts till ”Europas gastronomiska huvudstad – European Capital of Gastronomy 2023”.

De tre akademierna; Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt riksorganisationen Folkets Hus och Parker har gemensamt tagit initiativet till denna satsning på svenska Landskapsrätter.

– Ambitionen är en nyskapande gastronomisk trerätters landskapsmåltid uppbyggd kring lokala råvaror, drycker, måltidstraditioner samt textiler, glas, porslin och annat som hör till en måltidsupplevelse – där njutning är i fokus, säger Carl Jan Granqvist som här representerar Gastronomiska Akademien.

Leif Bergsten, projektledare Folkets Hus och Parker, kocken Hanna Normark och Carl Jan Granqvist, Gastronomiska Akademien ser fram emot alla gastronomiska upplevelser som är på gång i Sverige.

Calle Nathanson, vd för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker:
– Vi ser verkligen fram emot att kunna lansera landskapsrätterna i Folkets Hus och folkparker i alla landskap framöver.

Tillsammans med de 21 länen vill projektets fyra parter stimulera till kreativa nytolkningar av måltidstraditioner. På detta sätt kan nya generationers intresse väckas för landskapens betydelse, där unika råvaror är till glädje för svensk måltidskultur, landsbygdsutveckling och gastronomisk turism i Sverige.

Läs mer: SVERIGES NYA LANDSKAPSMÅLTIDER – SNART PÅ ETT BORD NÄRA DIG


 

Gastronomiska Akademien skall värna om och verka för den gastronomiska kulturens och gastronomins utveckling i Sverige.
Måltidsakademien främjar forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är en fri oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog/skogsprodukter, fiske/vattenbruk, miljö och naturresurser.
Folkets Hus och Parker är en folkrörelse som driver Folkets Hus, folkparker, biografer, restauranger och liknande lokala arrangörer i hela landet – viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare.