8900658-fresh-bilberries-landskapsmaltider

Sveriges nya landskapsmåltider – snart på ett bord nära dig

Äntligen! Efter att ha saknat ett samlat grepp i 50 år har nu 25 helt nya landskapsmåltider och en huvudstadsmåltid tagits fram. Den senare kom väl till pass när Stockholm axlade manteln som Europas gastronomiska huvudstad 2023.

Hur smakar Västerbotten? Det och smaken på Sveriges övriga landskap kunde vi lära oss mera om, tack var det nationella projektet Sveriges nya landskapsmåltider. Projektet höjde ambitionsnivån och gick från den tidigare sporadiska förekomsten av landskapsrätter till att omfatta kompletta måltider med förrätt, varmrätt och dessert för alla Sveriges landskap. Tillsammans med måltiderna togs i flera fall även porslin, glas, bestick och textilier med anknytning till landskapen fram, exklusivt för detta sammanhang.

Projektet byggde på ett samarbete mellan Folkets Hus och Parker, Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien samt Kungliga Skogs- och lantbruksakademien, som tillsammans med landets 21 län och landshövdingar ville stimulera till kreativa nytolkningar av måltidstraditioner.

Ambitionen med Sveriges nya landskapsmåltider var att varje landskap, utifrån lokala råvaror och näring, måltidstraditioner och annat som hör upplevelsen kring en måltid till, skulle skapa en unik trerättersmeny. En meny med tydlig koppling till landskapet som också satte gastronomisk turism i fokus. Menyn kan fungera i flera sammanhang – på en galamiddag, i en folkpark eller till och med hemma i det egna köket. Uppdraget har välkomnades av samtliga landshövdingar vilket resulterade i att 25 nya landskapsmåltider och en huvudstadsmåltid arbetats fram.

Resultatet presenterades på Måltidens Dag den 20 oktober 2022, då representanter från alla landskap och län samlades på Skansen i Stockholm.

 

Läs mer om de olika menyerna
på landskapsmåltider.se

 

Folkligt, festligt och fullsatt

Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med över 500 mötesplatser i hela landet. De är stora och små och bygger alla på ett engagemang från de som bor i närområdet. Här samlas människor kring kulturupplevelser, eget skapande, samtal och diskussioner, fester och högtider, ideellt arbete och engagemang samt skapande av både samhällsnytta och tjänster.

Mat och möten har alltid hört ihop och ända sedan det startades Folkets Hus och folkparker runt omkring i landet, har det skett servering av olika slag, från kaffe och smörgås vid föreningsträffar, via varmkorv i ljumma sommarnätter i parkerna, till galamiddagar under konferenser.

– Vi tror att det är i mötet mellan människor som kreativa tankar uppstår och drömmar ges kraft, inte sällan förstärkt av en just en måltid. Folkets Hus och folkparker har varit naturliga samlingsplatser i långt över 100 år och vi vill, nu som då, att det ska bli festligt, folkligt och fullsatt! säger Calle Nathanson, medlem i projektets styrgrupp och tidigare vd Folkets Hus och Parker.

Det är vår förhoppning att många av landskapsmåltiderna kan hamna på menyerna i Folkets Hus och folkparker, just för rörelsens unika förmåga att kunna göra landskapsmåltiderna folkliga och till och med folkkära. En annan viktig målsättning har varit att synliggöra Folkets Hus och Parker som en av de större restaurang- och serveringskedjorna i landet.

 

 

2023 togs även en kokbok fram där samtliga landskapsmåltider presenterades. Jorurnalisten Christian Dauns texter om landskapens matkultur och samhällsliv gör boken till mycket mer än en kokbok.
Sveriges landskapsmåltider av Christian Daun, Ordfront förlag 2023.

Fler inlägg om nya landskapsmåltider: