Sveriges nya landskapsmåltider – snart på ett bord nära dig

Äntligen! Efter att ha saknat ett samlat grepp i 50 år har nu 25 helt nya landskapsmåltider och en huvudstadsmåltid tagits fram. Den senare kommer väl till pass när Stockholm axlar manteln som Europas gastronomiska huvudstad 2023.
Med start 2023 kommer vi att kunna ta del av de kulinariska läckerheterna i bland annat utvalda folketshusrestauranger runt omkring i landet.

Hur smakar Västerbotten? Det och smaken på Sveriges övriga landskap kommer vi under nästa år att kunna lära oss mera om, tack var det nationella projektet Sveriges nya landskapsmåltider. Projektet höjer ambitionsnivån och går från den tidigare sporadiska förekomsten av landskapsrätter till att omfatta kompletta måltider med förrätt, varmrätt och dessert för alla Sveriges landskap.

Måltiderna är helt nykomponerade, och i flera fall har även porslin, glas, bestick och textilier med anknytning till landskapen tagits fram exklusivt för detta sammanhang.

Projektet bygger på ett samarbete mellan Folkets Hus och Parker, Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien samt Kungliga Skogs- och lantbruksakademien, som tillsammans med landets 21 län och landshövdingar vill stimulera till kreativa nytolkningar av måltidstraditioner.

Ambitionen med Sveriges nya landskapsmåltider är att varje landskap, utifrån lokala råvaror och näring, måltidstraditioner och annat som hör upplevelsen kring en måltid till, ska skapa en unik trerättersmeny. En meny med tydlig koppling till landskapet som också sätter gastronomisk turism i fokus. Menyn kan fungera i flera sammanhang – på en galamiddag, i en folkpark eller till och med hemma i det egna köket. Uppdraget har välkomnats av samtliga landshövdingar vilket nu resulterat i att 25 nya landskapsmåltider och en huvudstadsmåltid arbetats fram.

Resultatet presenterades på Måltidens Dag den 20 oktober 2022, då representanter från alla landskap och län samlats på Skansen i Stockholm.

 

Läs mer om de olika menyerna
på landskapsmåltider.se

 

Satsningen får extra uppmärksamhet i och med att Stockholm utnämnts till Europas gastronomiska huvudstad – European Capital of Gastronomy 2023. Fram till dess förfinas menyförslagen och arbetas fram lokalt för presentation i de egna landskapen. Under en ceremoni i Stockholm 2023 kommer de sedan att presenteras, alla tillsammans.

Folkligt, festligt och fullsatt

Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med över 500 mötesplatser i hela landet. De är stora och små och bygger alla på ett engagemang från de som bor i närområdet. Här samlas människor kring kulturupplevelser, eget skapande, samtal och diskussioner, fester och högtider, ideellt arbete och engagemang samt skapande av både samhällsnytta och tjänster.

Mat och möten har alltid hört ihop och ända sedan det startades Folkets Hus och folkparker runt omkring i landet, har det skett servering av olika slag, från kaffe och smörgås vid föreningsträffar, via varmkorv i ljumma sommarnätter i parkerna, till galamiddagar under konferenser.

– Vi tror att det är i mötet mellan människor som kreativa tankar uppstår och drömmar ges kraft, inte sällan förstärkt av en just en måltid. Folkets Hus och folkparker har varit naturliga samlingsplatser i långt över 100 år och vi vill, nu som då, att det ska bli festligt, folkligt och fullsatt! säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker och medlem i projektets styrgrupp.

Det är nu en förhoppning att många av landskapsmåltiderna kan lanseras eller hamna på menyerna i Folkets Hus och folkparker, just för rörelsens unika förmåga att kunna göra landskapsmåltiderna folkliga och till och med folkkära.

En annan viktig målsättning är att kunna synliggöra Folkets Hus och Parker som en av de större restaurang- och serveringskedjorna i landet. Här skapas även möjligheter att stärka kock- och restaurangkompetensen i rörelsen inte minst genom kunskapsöverföring, gränsöverskridande samtal och trevlig matlagning tillsammans.

Under 2023 planeras även en kokbok att tas fram där samtliga landskapsmåltider samlas.

Har du frågor om projektet, kontakta:

Leif Bergsten, 08-452 25 50, [email protected]

Vill du veta mer om de Folkets Hus och Folkparker som kommer att vara platsen för lansering, kontakta:

Peter Högberg, 0720-76 21 18, [email protected]

Fler inlägg om nya landskapsmåltider: