MUSIKPOLITISK DEBATT INFÖR VALET 2018 – 11 APRIL I STOCKHOLM

Nätverket ”Ett musikliv för alla”, som samlar 20 nationella musikorganisationer, har sedan en längre tid önskat en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Onsdag 11 april kl 11.00-13.00 arrangerade nätverket ”Ett musikliv för alla” en offentlig musikpolitisk debatt i Stockholm. I debatten deltog kulturansvariga från fem riksdagspartier: Markus Lagerquist, Moderaterna, Niclas Malmberg, Miljöpartiet, Vasiliki Tsouplaki,Vänsterpartiet, Gunilla Carlsson, Socialdemokraterna och Rasmus Jonlund, Liberalerna.  Samtliga riksdagspartier var inbjudna att medverka.

SVTs Kulturnyheterna var på plats och gjorde ett inslag där man bland annat pratade med Karin Inde, från Svensk Jazz och Martin Jonsson från Föreningen Svenska Tonsättare. 

På SVT Play finns Kulturnyheterna från 10 april. 10 minuter in i programmet ligger inslaget om debatten. 

På Facebook finns debatten bandad. 

Partsinlagor från olika delar av musiklivet finns det många – men hur ser egentligen hela bilden ut? Hur ser villkoren ut beroende på vilket musikfält du verkar inom? Hur ser förutsättningarna ut för internationell verksamhet? Och hur uppfyller dagens statliga musikpolitik våra kulturpolitiska mål?

Nätverket ”Ett musikliv för alla”, som hittills samlar 20 nationella musikorganisationer, har sedan en längre tid önskat en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Om musikpolitiskT upprop inför valet 2018 – ETT MUSIKLIV FÖR ALLA

Sedan Sveriges nuvarande kulturpolitik grundlades, har förutsättningarna för svenskt musikliv förändrats. Detta kräver politiska uppdateringar. Globaliseringens och digitaliseringens genomslag har visserligen möjliggjort en breddad arbetsmarknad, men samtidigt skapat likriktning som dels begränsar människors möjligheter att ta del av ett brett musikaliskt utbud, både i lurar och ”live”, dels skapar ekonomiska flöden som alltmer blivit koncentrerade till ett fåtal bolag och individer. Hur kan kulturpolitiken säkerställa att en musikalisk mångfald och en fri och obunden konst presenteras för landets invånare?

Här finns hela uppropet. 

Organisationerna bakom uppropet

Folkets Hus och Parker

Föreningen svenska tonsättare

Föreningen Sveriges Jazzmusiker

Kammarmusikförbundet

Kontaktnätet

MAIS – Musikarrangörer i Samverkan

Musikcentrum Riks

RANK – Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik

RFoD – Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Riksförbundet Svensk Jazz

Riksförbundet Visan i Sverige

SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare

Svenska Musikerförbundet

Svenska Oberoende Musikproducenter

Svensk Lives unga arrangörsnätverk

Sveriges Körförbund

Sveriges Orkesterförbund

Sveriges Spelmäns Riksförbund

Svenska Folkdansringen

SYMF – Sveriges Yrkesmusikersförbund