Lyft för kulturen i regeringsförklaringen

Riksdagen har öppnat och i regeringsförklaringen annonserade Stefan Löfven följande angående kulturen:

”I hela vårt land ska det finnas möjlighet att delta i och utöva kulturaktiviteter. Kultur får människor att växa och stärker demokratin. Lägre avgifter och sänkta trösklar till kulturskolan ger fler barn möjlighet att uttrycka sig i ord, bild, ton och rörelse. Teaterverksamheten Unga Klara blir en nationell teaterinstitution för barn och unga. Kungliga Operan, Dramaten och Riksteatern tillförs medel för fler digitala utsändningar av teater- och musikföreställningar. Konstnärernas villkor förbättras. En ny mediepolitik för en mångfald av fria medier i hela landet presenteras.”

– Det är glädjande att kulturområdet lyfts fram i Stefan Löfvens regeringsförklaring, i synnerhet satsningen på digitala sändningar hos Dramaten, Kungliga Operan och Riksteatern. Vi ser nu fram emot att ytterligare stärka vårt samarbete med dessa organisationer, där vi genom 200 biografer tillför unika förutsättningar för att tillgängliggöra kultur i hela landet, säger Calle Nathanson vd för Folkets Hus och Parker.

Läs hela regeringsförklaringen här