Från norr till söder – livesänd scenkonst sprider kultur i hela landet

Regeringens satsning i budgeten på digitalsänd kultur genom nationalscenerna Dramaten och Kungliga Operan är positiv. Samtidigt skulle ytterligare, men ganska små medel riktade till det fria kulturlivet kunna möjliggöra en explosion av kultur i hela landet. Folkets Hus och Parker har med sina unika förutsättningar och mångåriga erfarenheter av direktsänd kultur specifika möjligheter att förverkliga de kulturpolitiska målen om att tillgängliggöra kultur för alla.

Folkets Hus och Parkers arbete med digitala sändningar av kulturutbud genom landets biografer är unikt. När vi år 2003 visade vår första livesända konsert med David Bowie kunde vi inte drömma om att vi tretton år senare skull fira vår hundrade direktsända opera från Metropolitan i New York. Lika lite som vi kunde föreställa oss att uppemot 200 biografer från norr till söder skulle ta emot 15 000 besökare för att se föreställningen Glada änkan från Kungliga Operan i Stockholm. När vi öppnar säsongen från Metropolitan med Bellinis Norma 7 oktober ser vi fram emot en stor publik på orter som ligger långt ifrån närmsta operahus.

Att gå till Folkets Hus för att uppleva National Theatres fantastiska teateruppsättningar, se Bolsjojs makalösa dansföreställningar eller sjunka in i renässanskonstnären Rafaels verk och se dem få liv på bioduken ger en känsla av att vara där. Det är som att se och uppleva konsten på platsen där den utspelar sig, samtidigt som man befinner sig i biomörkret hemma på sin ort någonstans i Sverige. Det är just det här som är vårt uppdrag: att erbjuda människor i hela Sverige möjligheten att ta del av ett rikt, högkvalitativt kulturbud från några av världens främsta kulturinstitutioner. Det är ett uppdrag som ligger helt i linje med de kulturpolitiska målen, såväl på statlig som regional och kommunal nivå.

Folkets Hus och Parker har i nästan 15 års tid distribuerat direktsänd scenkonst och bildkonst och har nu ett brett utbud som spänner från opera till dans, från Monet till Slipknot och Electric Banana Band till Berlinfilharmonikerna. Vår folkrörelse har vågat göra alla dessa satsningar utan några offentliga medel. Från ett kulturstödsperspektiv faller vår verksamhet dessvärre mellan stolarna på Kulturrådet och Filminstitutet. Den ena menar att det vi gör inte är scenkonst, utan film och den andra att det vi gör inte är film, utan scenkonst.

Det vi verkligen skulle vilja göra mer av, och som vi menar är kulturpolitiskt angeläget, är att sända mycket mer svensk scenkonst och kultur. Vi har sedan länge ett fint och nära samarbete med Kungliga Operan, men det finns så många scenkonstinstitutioner med fantastisk verksamhet som sällan når utanför de större städerna. Det är många människor som inte har möjlighet att ta sig dit för att uppleva föreställningarna. Våra direktsända föreställningar på Folkets Hus biografer har den fantastiska effekten att de – lite hårdraget – blandar två grupper: dels de som ofta går till Folkets Hus och tar del av all möjlig föreningsverksamhet, men som inte nödvändigtvis har stor vana av att gå på opera, och dels de som är mycket vana kulturkonsumenter, men som kanske aldrig satt sin fot i ett Folkets Hus innan våra direktsända föreställningar startade.

Utmaningarna med att visa mer inhemsk scenkonst och kultur på bio ligger framförallt i produktionskostnaderna för sändningarna och avtalen mellan arbetsgivare och fack inom scenkonsten. Därför är det positivt att läsa om regeringens satsning på digitalsänd kultur i budgetpropositionen. Dramaten, Kungliga Operan och Riksteatern tilldelas 15 miljoner kronor för digitala sändningar över landet. Folkets Hus och Parker hade också gärna sett en satsning där flera aktörer i det fria kulturlivet kan få stöd för att genomföra och marknadsföra produktioner som vi sedan kan sprida i landet. Vi kommer att arbeta för att en sådan utökad satsning ska bli verklighet på sikt. Till dess ser vi med glädje fram emot att ytterligare stärka samarbetet med nationalscenerna för att föra ut deras scenkonst till alla i hela landet. Helt i enlighet med de övergripande kulturpolitiska målen om att tillgängliggöra kultur för alla.

Calle Nathanson,

vd Folkets Hus och Parker

Här kan du läsa senaste Nyhetsbrevet.