Ledare Nyhetsbrev 3 – Rösta för ett öppet och gemensamt Europa!

”En brinnande katedral rör mänsklighetens själ till tårar” skrev ärkebiskop Antje Jackelén på Twitter samma kväll som Notre-Dame stod i lågor. Och vi var verkligen många som följde det brinnande dramat och kände tung sorg. Kulturarven är nära sammanflätat med mänskligheten och Notre-Dame är ett världsunikt arkitektoniskt mästerverk som genom sin historia talar till oss.

Bilden av den brinnande katedralens tak och huvudspiran som rasade samman i de intensiva lågorna skakade om och fick många att för ett ögonblick känna ”nu rasar Europa samman”. Bilden är symbolisk och det är lätt att känna så när man ser hur polariseringen ökar med växande bruna rörelser i allt fler av medlemsstaterna. I Polen, Ungern, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Italien bildar högerextrema, rasistiska och nationalistiska partier regering.

Om en dryg månad är det EU-val och aldrig tidigare har det känts så angeläget att gå och rösta. Lars Jederlund beskriver i boken ”Ödesvalet. En orosanmälan om ett brunt Europa” (utgiven av Olof Palme Center på Premiss förlag 2019) varför det är så viktigt att mobilisera och delta i detta val. I boken går han igenom situationen i de olika europeiska länderna och visar hur de högerextrema populisterna växt de senaste åren. Dessa partier är i grunden EU-motståndare och har tidigare på olika sätt drivit linjen om utträde. I detta val satsar de på att få ökat inflytande i EU-parlamentet och dess olika institutioner för att på så sätt bromsa utvecklingen, splittra och hota EU:s grundläggande målsättning om att vara ett gemensamt och sammanhållet projekt.

De som företräder partier som står för en fortsatt europeisk gemenskap behöver mobilisera kraftfullt medan det finns tid. Det gäller att förklara varför vi behöver EU, berätta historien från början och lyfta fram att EU är ett fredsprojekt. Det är genom fri rörlighet och handelsutbyte mellan staterna som vi stärker varandra och inte tvärtom.

Det har svajat kring EU tidigare och kulturområdet har då lyfts av kommissionen som en brygga för ökad förståelse mellan de olika länderna inom gemenskapen. Det är bland annat genom kulturens inneboende kraft som Europa kan hållas samman. Konst och kultur ger oss ökad förståelse för varandra och kan öppna dörrar för det som tidigare varit okänt. Därför måste kulturutbytet mellan länderna öka på sikt. Agendan för kultur och Kreativa Europa innebär möjligheter för utvecklingen av kultur inom EU, men dessa överenskommelser och stöd behöver tillsammans med medlemsstaternas egna insatser bli än starkare.

Notre-Dame brann inför våra ögon, vi grät och kände för ett gemensamt kulturarv. Men även om byggnaden utsatts för stora skador som kommer att ta många år att restaurera så är branden släckt. Europa rasar inte samman. Åtminstone inte om vi är många som går till vallokalerna och lägger en röst för ett öppet och gemensamt Europa.

Calle Nathanson,

vd Folkets Hus och Parker

Här finns Nyhetsbrevet att läsa.