Låt en del av Region Skånes överskott tillfalla kulturlivet som ett krisstöd

Coronapandemin har lamslagit de kulturella näringarna med förödande kraft. Svårast är det för publika verksamheter som teatrar, konserthus och andra livebaserade scenkonstverksamheter. För att inte tala om alla hundratals små kulturföreningar som förser landsbygd, tätorter och områden med socioekonomiska utmaningar, med ett levande kulturliv.

Nu uppmanar Södra Folkets Hus och Parkregionen – tillsammans med andra företrädare för det idéburna kulturlivet i Skåne – regionen att låta överskottet bli ett krisstöd.  LÄS DEBATTARTIKELN i Sydsvenskan (2021-05-24)

”Faktum är att Region Skåne redan harlåtit en del av sitt
överskott tillfalla kulturlivet som ett krisstöd”
Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande i Skåne och Magnus Lunderquist, kulturnämndens ordförande i Region Skåne, svarar på uppmaningen från det idéburna kulturlivet i Skåne.  Läs svaret i Sydsvenskan (2021-05-31)

”Regionens krisstöd till kulturen har inte
gått till ideella föreningar, idéburna aktörer.”
Säger våra företrädare för det idéburna kulturlivet i Skåne i en replik.  Läs repliken i Sydsvenskan (2021-06-10)