En gigant har vandrat vidare

BENGT GÖRANSSON 1932-2021. Vi har nåtts av det sorgliga beskedet att Bengt Göransson har gått bort. Bengt var en stor inspiratör och en central person i flera folkrörelser i Sverige, bland annat som chef för Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (FHR) under åren 1971-1982. Men även känd som socialdemokratiskt statsråd, först som kultur- och skolminister (1982-1989) utsedd av Olof Palme, och därefter utbildningsminister (1989-1991) under Ingvar Carlsson.

Som kulturminister blev Bengt en stark och viktig kraft i arbetet med att lägga den kulturpolitiska grund som Sverige än idag präglas av. Att hans hjärta slog för folkrörelserna märktes också i regeringsarbetet.

Inom Folkets Hus och Parker är Bengts gärning i högsta grad levande. Många av hans kreativa idéer utvecklas fortfarande vidare, som till exempel ”Konst åt alla” vilket gör det möjligt att göra bildkonsten tillgänglig även utanför storstäderna och för en bredare målgrupp.

100 nya Folkets Hus ett genidrag

Det monumentala projektet ”100 nya Folkets Hus” var ett genidrag som först handlade om att några av folketshusen stod inför upprustningsbehov, men som genom Bengts retoriska förmåga knådades om till ett landsomfattande projekt där inte minst efterlängtade nya Folkets Hus i 1980-talets förorter kunde byggas.

Bengt var också en stark förkämpe för att folketshusen skulle vara föreningsägda:

– Vad vi ofta missar i dag är att alla föreningar behöver en fysisk samlingsplats. De behöver äga lokaler och möbler, inte bara idéer. Det händer något när man har ansvar för en byggnad, till exempel går och plockar fram stolar inför ett möte. Det är då man inser att man är del av något större – ett kollektiv! Konstaterade Bengt i en intervju med Studiefrämjandets tidning Cirkeln 2015.

Under den oerhört expansiva perioden under Bengts ledning, formades också fundamentet till vad den moderna organisationen folketshus- och parkrörelsen utgör idag. I det idéprogram som antogs av folketshuskongressen 1972 framgick bland annat att det inte räckte med att andra tillhandhöll ett kulturutbud i folketshusen, utan att man även skulle ägna sig åt eget arrangörskap.

Dessa idéer är högst närvarande i dagens verksamhet och riksorganisationen har tagit stafettpinnen vidare i arbetet med att fortsatt sprida kultur i hela landet, utveckla Live på bio som spridningsform för kultur och i satsningen på nya mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden för att bara nämna några delar.

Bidrog med sin klokskap

Bengt Göransson följde Folkets Hus och Parkers arbete långt efter att han slutat som chef och han hörde återkommande av sig, ställde frågor, ville veta mer och bidrog med sin klokskap och sitt stöttande sätt. Inte bara till riksorganisationens, utan även till många av medlemsföreningarnas företrädare.

– Bengt har varit en sådan inspirationskälla för så många och även för mig personligen. Alltid med en sådan skärpa, klokhet och eftertänksamhet. Med respekt för det svåra, beredd med en dräpande kommentar och gärna avslut med en passande textrad. Han förbarmade sig också över mig när jag som nybliven chef på Folkets Hus och Parker försökte förstå vissa historiska skeenden, berättar Calle Nathanson, nuvarande vd på Folkets Hus och Parker.

Vi minns Bengt med stor värme, som den skarpa, intellektuella och humoristiska person han var. Vi är också många som ler till minnet av Bengts tygpåsar, som han alla dagar i veckan föredrog framför kantiga portföljer.

– Jag gillar påsar eftersom de är så flexibla och tänjbara till skillnad från de attacheportföljer som var väldigt populära på åttiotalet. Faran är att det blir en hel del tygpåsar när man som jag hade väldigt många möten, berättade Bengt i en intervju.

Nu har medborgare Bengt vandrat vidare med sin konsumpåse med böcker, fylld av den vishet som bidragit till att föra oss dit vi befinner oss i dag. För att fritt låna från Isaac Newton: Om vi i stund till annan finner oss ha åstadkommit stora ting, beror det till stora delar på ynnesten att ha fått blicka ut från axlarna på jättar. Bengt var en av dessa giganter.

Saknaden är stor och våra tankar går till hans familj