Fortsatt näringsförbud fördjupar krisen

Att de förväntade besökslättnaderna för kultursektorn inte blir av i april försätter en redan hårt ansatt kultursektor i en djupare kris. Nu krävs utökade stöd snabbt för att inte orsaka en landsomfattande kulturkrasch menar Folkets Hus och Parker.

– Det här slår undan benen för en redan hårt sargad sektor som nu illavarslande snabbt närmar sig gränsen för vad som går att klara av, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker, i en kommentar när han fick beskedet att de tidigare aviserade besökslättnaderna inte kommer att bli av i april.

Nathanson är tydlig med att man förstår allvaret i situationen och att det ur smittskyddshänseende är rimligt att skjuta upp lättnaderna, men att följderna kan komma att bli allvarliga och långtgående för samhället.

– Situationen närmar sig vägs ände för vad kultursektorn klarar av. Utan utökade och snabbt insatta stöd riskerar vi en landsomfattande kulturkrasch, med svåröverblickbara konsekvenser, menar Nathanson.

För landets allmänna samlingslokaler kunde inte beskedet ha kommit vid en sämre tidpunkt. Detta då det tidigare beslutade verksamhetsstödet från Boverket ser ut att bli försenat, då myndigheten enligt egen utsaga inte hinner handlägga stöden före sommaren.

– Det är extremt allvarligt. Där hoppas vi verkligen att regeringen kan gå in med en uppmaning till Boverket att verkställa beslutet snarast, säger Calle Nathanson.