Nya krisstödet avgörande för ett kulturliv efter pandemin

Nödvändigt och välkommet säger Folkets Hus och Parker i en kommentar till regeringens avisering om utökat krisstöd till kulturen.

– Dagens besked om ett utökat krisstöd är helt nödvändigt då vi inom kultursektorn fortsatt belagts med näringsförbud genom de nyligen förlängda restriktionerna. De här pengarna är avgörande för att det ska finnas ett kulturliv kvar efter pandemin, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Parker har under en längre tid fört fram förslag på någon form av garantistöd för att kunna återstarta kulturverksamheterna när lättnader kan genomföras. Därför är det positivt att regeringen nu presenterar ett evenemangsstöd, även om det idag saknar närmare detaljer.

– Vi får avvakta och se hur stor del som faktiskt kommer att gå till kulturområdet, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus och folkparker runtom i landet har just nu en mycket svår situation med stängda verksamheter och allvarlig likviditetsbrist som följd. Här efterlyser man verkställande och fördelning av redan beslutade stöd, men också nya medel.

– Riktade krisstöd till de allmänna samlingslokalerna måste till inom kort, säger Calle Nathanson Folkets Hus och Parker.