Folkets Hus och Parker startar ett musikaliskt och inkluderande projekt

Allmänna arvsfonden har beviljat bidrag till Folkets Hus och Parkers treåriga utvecklingsprojekt Musikschlaget arrangörslyft, med fokus på inkluderande arrangörskap. Målgruppen är personer med funktionsvariationer.

Musikschlaget är en melodifestival för musiker med funktionsnedsättning. Varje år arrangeras ett antal delfinaler och en riksfinal. I år firar Musikschlaget 10 år och planerar som alltid att ha riksfinalen i Sundsvalls Folkets Hus. Bakom Musikschlaget står studieförbundet Bilda och kooperativet Maitraiders. Genom det nya arvsfondsprojektet kommer Folkets Hus och Parker kunna utveckla arbetet med arrangörsutbildningar, i samverkan med Musikschlaget.

Att beslutet kommer efter en tuff vår i skuggan av konsekvenserna från coronapandemin inger hopp för alla inblandade.

– Det här är väldigt glädjande för både våra medlemsföreningar och oss. Det är viktigt att kunna börja blicka framåt igen, och att det sker genom ett så spännande och angeläget projekt är extra roligt, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar välkomnar alla, som på demokratisk grund vill använda deras mötesplatser, för att skapa olika kulturaktiviteter och arrangemang. Men vissa grupper i samhället behöver extra stöd för att det ska bli möjligt. En sådan grupp är personer med intellektuell- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För att de ska känna sig välkomna i Folkets Hus och folkparker, är det inte bara en fysisk tillgänglighet som behövs, utan också ett inkluderande bemötande som bjuder in till delaktighet.

Delfinalerna kommer att genomföras tillsammans med Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar runt om i landet. Planeringen av delfinalerna sker tillsammans med målgruppen och i samband med det kommer det även genomföras en särskild arrangörsutbildning på varje ort.

– Det blir också ett värdefullt insamlande av erfarenheter kring arrangörsutveckling, som i sin tur kan spridas vidare till andra, säger Pernilla Eurenius, projektledare för satsningen.

Idéen till ett projekt med fokus på inkludering har funnits länge och det är glädjande att Arvsfonden nu beviljat bidrag till ett spännande, framtida utvecklingsarbete, som helt går i linje med tankarna om allas lika värde som finns formulerade Folkets Hus och Parker visionsprogram Tillsammans ger vi drömma kraft! Projektet har tilldelats ett bidrag på 2,4 miljoner kronor för hela projektperioden.