Konst åt alla

Konst åt alla

I verksamheten Konst åt alla genomför vi utställningar där samtida konst köps in. Den placeras sedan hos medlemsföreningar och konsten får på så sätt spridning i hela landet. Tillsammans gör vi den tillgänglig på platser där människor bor – på landsbygden, i förorten och i staden.

Ända sedan 1977 har Konst åt alla arbetat för hela landets rätt till konst. Konst åt alla samarrangeras av Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarna och Våra Gårdar. Tillsammans har riksorganisationerna totalt 2600 medlemsföreningar över hela landet. 2200 allmänna samlingslokaler, som är öppna för alla med en demokratisk värdegrund.

Varje år arrangerar vi Konst åt alla-utställningar i våra medlemmars lokaler, dit vi bjuder in yrkesverksamma konstnärer. Ett lokalt arrangemang skapas – en tillfällig utställningslokal för konst möter en ny publik. Konsten vi köper in deponeras sedan i våra medlemsföreningars hus – utställningen fortsätter över hela landet.

Konst åt alla är Sveriges största konstmuseum – med tusentals utställningslokaler!

Läs mer om verksamheten Konst åt alla och se pågående utställningar: Konst åt alla

På Konst åt allas webbsida kan du höra flera röster om verksamheten. Vi har frågat både konstnärer och arrangörer vad de tycker, men först några ord från mannen som startade det hela: