rum för alla

Mötesplatser som främjar demokrati, samhällsutveckling, kulturupplevelser, nöjen, bildning och kreativt skapande – vi gör rum för alla.

Ge oss en ÅTERSTARTSKAMPANJ FÖR KULTUREN

En realistisk förhoppning är att de första lättnaderna införs innan sommaren. Men det kommer inte vara lätt att få igång ett sargat kulturliv efter pandemin och stora insatser kommer att krävas för att göra det möjligt. Därför behöver Sverige en nationell återstartskampanj för kulturen!

Läs mer

Demokratin får aldrig tas för given

Folkets Hus och Parker har nu tillsammans med över 100 andra organisationer skrivit under deklarationen för en stark demokrati, som tillkommit på initiativ av regeringen.
– Att skriva under deklarationen är ett viktigt och nödvändigt tillfälle att manifestera demokratins värde och betydelse, konstaterar Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Läs mer

vi har planer för sommarscenen 2021

2020 blev året då vår folkrörelse för första gången på 115 år inte genomförde några centralt producerade sommarturnéer. Och under två höstmånader tilläts vi att genomföra några turnénedslag innan pandemin satte stopp igen. Men det gav oss tillräckligt med energi och hopp för att våga planera för en sommar och en höst 2021.

Läs mer

PRATA OM MYANMAR!

Vivalla Folkets Hus, Folkets Hus och Parker och Olof Palmes Internationella Center har sedan 2020 drivit ett projekt tillsammans med en förening i Myanmar. En pandemi och slutligen en militärkupp har gjort det svårt att fullfölja projektet. I april genomföres ett livesänt samtal om läget.

Läs mer

 

drygt 500 uppskattade mötesplatser

Folkets Hus och Parkers drygt 500 medlemsföreningar är alla viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare. Mångfalden har alltid varit stor. Här finns ett spektrum av anläggningar och verksamheter, med olika namn, innehåll och historia.

Är du intresserad av att engagera dig eller vill du hyra lokaler? Sök i vår bland våra medlemsföreningar; Folkets Hus och folkparker i hela landet. Och ta kontakt!

Hitta din MÖTESPLATs

NYA MÖTESPLATSER med LOKALT ENGAGEMANG OCH DELAKTIGHET

Medborgardrivna kultur- och samlingslokaler har många fördelar: de skapar lokal sammanhållning, social hållbarhet, understödjer engagemang och delaktighet. Just nu jobbar Folkets Hus och Parker med ett 10-tal projekt runt om i landet.

LÄS MER: Nya mötesplatser

förnya och utvecka vår rörelse

Vi ser gärna att nya uttrycksformer för kultur och nöje bidrar till att förnya och utveckla vår rörelse. Den gemensamma nämnaren är en plats för människors möten och drömmar. Vi hjälper till med detta genom att erbjuda utbildning, rådgivning, förmånliga ramavtal, folkrörelseutveckling, opinionsbildning med mera.

LÄS MER: Medlemskap

INTERKULTURELLA RUM, FÖRORTENS KREATIVA MÖTESPLATSER

I Folkets Hus och Parkers bidrag till Folk och Kultur 2021 får du möta tre kulturpersonligheter, med stort engagemang för att stärka förortskulturens röst och ge fler möjlighet till eget skapande.

Läs mer

vässad mötesplats i Vivalla efter renovering – kom ocH se

Den 15 januari invigdes Vivalla Folkets Hus nyrenoverade lokaler online. Och vilket fantastiskt jobb de gjort! Ytorna utnyttjas optimalt för olika sorters aktiviteter och möten. Tillsammans med engagerade i huset och med stöd från sin regionala strateg har man kunnat söka bidrag hos Boverket för renoveringen. Följ med ordförande Khalid på en rundvandring. Läs mer


 

VÅR VÄRDEGRUND

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Folket Hus och Parker är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.

VILL DU VETA MER OM RIKSORGANISATIONEN FOLKETS HUS OCH PARKER och HUR VI ÄR ORGANISERADE?  Läs mer: om oss