RUM FÖR ALLA

Mötesplatser som främjar demokrati, samhällsutveckling, kulturupplevelser, nöjen, bildning och kreativt skapande – vi gör rum för alla.


 

ÅTERSTART I HELA LANDET

I några artiklar kommer vi under den närmaste tiden att skildra kulturens återstart i Folkets Hus och Folkets Park under hösten 2021.

Vi vill med detta inspirera och entusiasmera våra medlemsföreningar att ta nya tag och på ett klokt och ansvarsfullt sätt möta sin publik igen. I den här artikeln möter du cirkusartisterna som efter ett långt uppehåll åter gav sig ut på turné hos våra arrangörer.

Läs mer

Unga som vill förändring i nationellt möte

Finalen för projektet Unga möts, som Folkets Hus och Parker drivit tillsammans med Rädda Barnen, blev den nationella konferensen i oktober. Dit kom ett 40-tal ungdomar från Luleå, Umeå, Borlänge, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Ett smycke hämtat ur havet

Ridån ”Ur havet” av textilkonstnären Maria Ray Johansson, är speciellt framtagen för Skaftö Folkets Hus och har en tydlig anknytning till platsen. Varje år genomför riksorganisationen Folkets Hus och Parker några konstnärliga gestaltningar runt om i landet hos medlemsföreningar. De har stor betydelse för den fysiska miljön på mötesplatsen och möjliggör att barn, unga och vuxna får möta samtidskonst i sin närmiljö.

Läs mer

Demokratin får aldrig tas för given

Folkets Hus och Parker har nu tillsammans med över 100 andra organisationer skrivit under deklarationen för en stark demokrati, som tillkommit på initiativ av regeringen.
– Att skriva under deklarationen är ett viktigt och nödvändigt tillfälle att manifestera demokratins värde och betydelse, konstaterar Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Läs mer

Musikschlaget – ett arrangörslyft

Med stöd från Allmänna arvsfonden driver Folkets Hus och Parker det treåriga utvecklingsprojekt ”Musikschlaget arrangörslyft”. Fokus för projektet är inkluderande arrangörskap och målgruppen är personer med funktionsvariationer.

Läs mer

För en rimligare värld!

En utställning som lyfter våra mötesplatsers betydelse för demokrati och utveckling i Sverige. Rörelsens långa och stolta historia sträcker sig från pionjärtidens kamp för mötesfrihet och bättre livsvillkor, till dagens mobilisering av nya mötesplatser i våra förortsområden.

Utställningen För en rimligare värld har startat upp med en höstturné 2021 och kommer att fortsätta turnera i hela Sverige under 2022-2023. Här uppdaterar vi kontinuerlig nya visningsplatser
Du kan också se utställningen i ett digitalt format på vår hemsida. Läs om spännande nedslag i vår historia

drygt 500 uppskattade mötesplatser

Folkets Hus och Parkers drygt 500 medlemsföreningar är alla viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare. Mångfalden har alltid varit stor. Här finns ett spektrum av anläggningar och verksamheter, med olika namn, innehåll och historia.

Är du intresserad av att engagera dig eller vill du hyra lokaler? Sök i vår bland våra medlemsföreningar; Folkets Hus och folkparker i hela landet. Och ta kontakt!

Hitta din MÖTESPLATs

NYA MÖTESPLATSER med LOKALT ENGAGEMANG OCH DELAKTIGHET

Medborgardrivna kultur- och samlingslokaler har många fördelar: de skapar lokal sammanhållning, social hållbarhet, understödjer engagemang och delaktighet. Just nu jobbar Folkets Hus och Parker med ett 10-tal projekt runt om i landet.

LÄS MER: Nya mötesplatser

förnya och utvecka vår rörelse

Vi ser gärna att nya uttrycksformer för kultur och nöje bidrar till att förnya och utveckla vår rörelse. Den gemensamma nämnaren är en plats för människors möten och drömmar. Vi hjälper till med detta genom att erbjuda utbildning, rådgivning, förmånliga ramavtal, folkrörelseutveckling, opinionsbildning med mera.

LÄS MER: Medlemskap

INTERKULTURELLA RUM, FÖRORTENS KREATIVA MÖTESPLATSER

I Folkets Hus och Parkers bidrag till Folk och Kultur 2021 får du möta tre kulturpersonligheter, med stort engagemang för att stärka förortskulturens röst och ge fler möjlighet till eget skapande.

Läs mer


 

VÅR VÄRDEGRUND

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Folket Hus och Parker är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.

VILL DU VETA MER OM RIKSORGANISATIONEN FOLKETS HUS OCH PARKER och HUR VI ÄR ORGANISERADE?  Läs mer: om oss