Vår vision

Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med närmare 500 mötesplatser – och en vision. Tillsammans skapar vi rum för alla. Möjligheternas mötesplatser som främjar demokrati, samhällsutveckling, kulturupplevelser, nöjen, bildning och kreativt skapande.

Tillsammans ger vi drömmar kraft!

Vad vi vill göra

Vi tror att människor växer genom att engagera sig, genom bildning och kulturupplevelser. Därför tillhandahåller vi attraktiva mötesplatser och verksamheter, där människans delaktighet och engagemang uppmuntras och tas tillvara. Läs mer: Engagera dig

Vi hjälper våra medlemmar att skapa mötesplatser för människors möten och drömmar. Detta gör vi genom att erbjuda utbildning, rådgivning, förmånliga ramavtal, folkrörelseutveckling, opinionsbildning med mera.

Gunnarsbyn lockar besökare från hela Råne Älvdal

”Det är lätt att säga att hela Sverige ska leva, men någon måste omsätta de fina orden i verksamhet som gör skillnad. Det gör årets bio. Med 172 invånare är det den minsta ort som fått utmärkelsen, men utan tvekan uträttar man stora insatser för bygden och för hela biografsverige med sitt arbete.”

Läs mer.

Hur vi går tillväga

Utbildningar Våra medlemmar erbjuds att ta del av våra utbildningar och möten. Allt från arbetsgivarutbildningar till särskilda kurser för biograftekniker. I små och stora möten skapar vi forum för spännande föreläsningar och debatt. Vi arrangerar också inspirerande studieresor till andra länder. Läs mer: Våra utbildningar

Medlemsnyttan I medlemskapet ingår stöd och hjälp i frågor som rör just mötesplatser. Vi erbjuder allt från arrangörsutvecklande insatser till påverkansarbete i gemensamma frågor. Vi ger även praktiskt stöd i det vardagliga arbetet kring bland annat fastighets- och ekonomifrågor. Och inte minst förmedlar vi ett brett kulturutbud för alla åldrar, som kan fylla medlemmarnas scener och hus.

Regional verksamhet Riksorganisationen Folkets Hus och Parker är indelad i sju regioner som tillsammans täcker hela landet. Var och en av dem är en aktiv regional aktör gentemot landsting, föreningsliv, organisationer och andra regionala nätverk.

Projekt Vi har alltid nya projekt på gång och samarbetar gärna. Ett par exempel på genomförda och lyckade projekt är: Konst för barn där barn och konstnärer tillsammans utforskade och skapade konst ihop. Ljuset på entrén är ett projekt som har haft fokus på hur våra gäster möter våra anläggningar och hur vi med enkla medel kan förnya och förbättra den fysiska miljön.

Utmärkelser För att uppmärksamma begåvade artister delar vi varje år ut två stipendier: Ulla Billquist- och Jenny Lindstipendiet. Vi delar också ut priser för att lyfta våra medlemmars insatser i lokalsamhället, så som Årets Folkets Hus och Parkprofil, Årets Biograf och Årets Medlemsförening. Läs mer: Våra utmärkelser

NYA MÖTESPLATSER- UNDERSTÖDJER  LOKALT ENGAGEMANG OCH DELAKTIGHET

Idag arbetar vi med nya mötesplatser i Umeå, Sundsvall, Jönköping, Borlänge, Stockholm, Göteborg och Karlskrona.

Läs mer.

Vår värdegrund

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Folket Hus och Parker är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.

Folkets Hus i Lidköping

– Det modiga huset

De tog viktig ställning genom att sätta upp en plakett med orden ”Hus mot rasism”.

– Jag hade både en vision och en mardrömstanke,
säger Annacarin Öman.
När hon började som verksamhetschef på Folkets Hus i Lidköping för fem år sedan tyckte hon att det verkade vara ett av de roligaste jobben som fanns att få på hemorten. Filmverksamheten gick bra, men huset var i stort behov av underhåll. Läs mer 

Folkets Hus i Lidköping med ljussatt fasad.