Motioner och förslag

Motioner och förslag till Västra Folkets Hus och Parkregionens årsmötet ska vara styrelsens tillhanda senast den 7 april 2023.